logo.png
Nexstim Plc ("Nexstim" or the "Company") Board Change
March 25, 2015 02:00 ET | Nexstim Oyj
  Helsinki, 25th March 2015 at 8:00 am Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), a medical technology company aiming to improve rehabilitation for stroke patients through the use of non-invasive brain...
logo.png
Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") Styrelseändring
March 25, 2015 02:00 ET | Nexstim Oyj
  Helsingfors, 25 mars 2015 klockan 8.00 Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), som är ett medicinteknikbolag med syftet att förbättra rehabiliteringen av strokepatienter genom icke-invasiv...
logo.png
Nexstim Oyj ("Nexstim" tai "Yhtiö") Muutos hallituskokoonpanossa
March 25, 2015 02:00 ET | Nexstim Oyj
  Helsinki, 25. maaliskuuta 2015, klo 8.00 Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) on lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta...
NEXSTIM PLC PUBLISHES 2014 ANNUAL REPORT
March 09, 2015 02:00 ET | Nexstim Oyj
Helsinki, 9 March 2015 at 8:00 am Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), a medical technology company aiming to improve rehabilitation for stroke patients through the use of non-invasive...
NEXSTIM ABP HAR PUBLICERAT SIN ÅRSRAPPORT FÖR 2014
March 09, 2015 02:00 ET | Nexstim Oyj
Helsingfors den 9 mars 2015 kl. 8.00 Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), som är ett medicinteknikbolag vars syfte är att förbättra rehabiliteringen av strokepatienter genom...
logo.png
NEXSTIM OYJ:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2014 ON JULKAISTU
March 09, 2015 02:00 ET | Nexstim Oyj
Helsinki, 9.3.2015 klo 8.00 Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), lääkintälaitteita kehittävä ja tuottava teknologiayritys, joka pyrkii parantamaan aivohalvauspotilaiden kuntoutusta kallon...
logo.png
NEXSTIM PLC PUBLISHES 2014 ANNUAL REPORT
March 09, 2015 02:00 ET | Nexstim Oyj
Helsinki, 9 March 2015 at 8:00 am Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), a medical technology company aiming to improve rehabilitation for stroke patients through the use of non-invasive brain...
logo.png
NEXSTIM ABP HAR PUBLICERAT SIN ÅRSRAPPORT FÖR 2014
March 09, 2015 02:00 ET | Nexstim Oyj
Helsingfors den 9 mars 2015 kl. 8.00 Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), som är ett medicinteknikbolag vars syfte är att förbättra rehabiliteringen av strokepatienter genom icke-invasiv...
Nexstim Abp ("Nexstim" eller "Bolaget") Kallelse till Nexstim Abp:s årsstämma
February 26, 2015 01:05 ET | Nexstim Oyj
Helsingfors, 26/2 2015 kl. 8.05 Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) är ett medicintekniskt företag som har till syfte att förbättra rehabiliteringen för strokepatienter med hjälp ...
Nexstim Plc ("Nexstim" or the "Company") Nexstim Plc: Invitation to the Annual General Meeting
February 26, 2015 01:05 ET | Nexstim Oyj
Helsinki, 26 February 2015 at 8:05 am Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO), a medical technology company aiming to improve rehabilitation for stroke patients through the use of non-invasive...