logo.png
Shareholdings report
April 19, 2007 07:58 ET | Nkt A/S
In accordance with Section 28a of the Danish Securities Trading Act you are hereby informed that we have received notification from “management employees” regarding their acquisition of shares in...
logo.png
Indberetning om ændringer i aktiebesiddelse
April 19, 2007 07:58 ET | Nkt A/S
Med henvisning til bestemmelserne i ”Lov om værdipapirhandel” § 28a skal vi oplyse, at vi har modtaget meddelelse fra ”ledende medarbejdere” om deres erhvervelse af aktier i NKT Holding A/S ved...
logo.png
Annual General Meeting 2007
April 11, 2007 11:34 ET | Nkt A/S
The Nordic Exchange Nikolaj Plads 6 DK-1007 Copenhagen K ...
logo.png
Ordinær generalforsamling 2007 i NKT Holding A/S
April 11, 2007 11:34 ET | Nkt A/S
Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K ...
logo.png
Vedtægter for NKT Holding A/S
March 20, 2007 09:57 ET | Nkt A/S
Vedtægter, 16. marts 2007, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og...
logo.png
Articles of Association of NKT Holding A/S
March 20, 2007 09:57 ET | Nkt A/S
Articles of Association, March, 2007, Company Registration No. 62 72 52 14 I Name, Objectives and Domicile of the Company II Share Capital and...
logo.png
NKT Holding A/S - indkaldelse til ordinær generalforsamling 2007
March 19, 2007 08:33 ET | Nkt A/S
Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 19. marts 2007 Meddelelse nr. 5 NKT Holding A/S - indkaldelse til ordinær generalforsamling 2007 Vi sender hermed: Annonce -...
logo.png
Announcement - NKT Holding A/S Annual General Meeting 2007
March 19, 2007 08:33 ET | Nkt A/S
The Nordic Exchange Nikolaj Plads 6 DK-1007 Copenhagen K 19 March 2007 Release No. 5 Announcement - NKT Holding A/S Annual General Meeting 2007 We enclose: Notice - convening the NKT...
logo.png
Exercise of warrants - increase of Group share capital
March 16, 2007 06:51 ET | Nkt A/S
The Nordic Exchange Nikolaj Plads 6 DK-1007 Copenhagen K ...
logo.png
Udnyttelse af tegningsretter - forhøjelse af NKTs aktiekapital
March 16, 2007 06:51 ET | Nkt A/S
Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K ...