Change in substantia
Change in substantial shareholding
September 13, 2023 14:15 ET | Nordic Fibreboard AS
Pursuant to § 186 of the Securities Market Act, Nordic Fibreboard AS notifies the stock exchange of a significant holding. As a result of the division on 13.09.2023, the participation of NFB Pärnu...
Olulise osaluse muud
Olulise osaluse muudatus
September 13, 2023 14:15 ET | Nordic Fibreboard AS
Lähtuvalt väärtpaberituruseaduse §-st 186 teavitab Nordic Fibreboard AS börsi olulise osaluse muutusest. 13.09.2023 toimunud  jagunemise tulemusena suurenes NFB Pärnu Holdings OÜ osalus Nordic...
Pärnu Holdings OÜ, a
Pärnu Holdings OÜ, a majority shareholder of Nordic Fibreboard AS, announces that it has signed a demerger agreement and a share sale-purchase agreement
August 04, 2023 08:22 ET | Nordic Fibreboard AS
The majority shareholder of Nordic Fibreboard AS, Pärnu Holdings OÜ, which owns a 57.6292% stake in the share capital of Nordic Fibreboard AS, informs that it has signed a demerger agreement according...
Nordic Fibreboard AS
Nordic Fibreboard AS enamusaktsionär Pärnu Holdings OÜ andis teada, et sõlmis Pärnu Holdings OÜ jagunemislepingu ja osa ostu-müügi lepingu
August 04, 2023 08:22 ET | Nordic Fibreboard AS
Nordic Fibreboard AS-i enamusaktsionär Pärnu Holdings OÜ, kellele kuulub 57,6292% suurune osalus Nordic Fibreboard AS-i aktsiakapitalis, teavitab, et sõlmis NFB Pärnu Holdings OÜ-ga jagunemislepingu,...
Nordic Fibreboard AS
Nordic Fibreboard AS unaudited results for second quarter and 6 months of 2023
August 03, 2023 05:41 ET | Nordic Fibreboard AS
Management report   Consolidated net sales for Q2 2023 were € 2.01 million (Q2 2022: € 3.65 million). The main business area is Nordic Fibreboard Ltd, the production and wholesale of...
Nordic Fibreboard AS
Nordic Fibreboard AS 2023. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused
August 03, 2023 05:41 ET | Nordic Fibreboard AS
JUHTKONNA ARUANNE   Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2023. aasta 2. kvartalis 2,01 miljonit eurot (2022. aasta 2. kvartalis 3,65 miljonit eurot). Kontserni peamine tegevusala...
Changes in the Manag
Changes in the Management Board and Audit Commitee of AS Nordic Fibreboard
August 03, 2023 03:51 ET | Nordic Fibreboard AS
The Supervisory Board of AS Nordic Fibreboard decided to elect Kevin Gustasson as a new member of the Management Board whose powers began on June 20, 2023 and are valid for 3 years. Kevin Gustasson...
Muudatused Nordic Fi
Muudatused Nordic Fibreboard AS juhatuses ja auditikomitees
August 03, 2023 03:51 ET | Nordic Fibreboard AS
Nordic Fibreboard ASi nõukogu otsustas valida uueks juhatuse liikmeks Kevin Gustasson kelle volitused algasid 20.06.2023 ning kehtivad 3 aastat.   Kevin Gustassoon töötab ettevõttes Nordic...
Decisions of the Ext
Decisions of the Extraordinary General Meeting of shareholders of Nordic Fibreboard AS
July 13, 2023 04:18 ET | Nordic Fibreboard AS
NORDIC FIBREBOARD AS (reg nr11421437, address Rääma 31, Pärnu 80044) Extraordinary General Meeting of shareholders was held on Thursday, 13th of July 2023 in Nordic Fibreboard AS office, at Rääma 31,...
Nordic Fibreboard AS
Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused
July 13, 2023 04:18 ET | Nordic Fibreboard AS
NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus neljapäeval, 13.07.2023. a. algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:05 aadressil...