Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status share buyback program
December 27, 2022 02:00 ET | Norsk Hydro
Please see below information about transactions made under the share buy-back program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 23, 2022 End date of the share...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer
December 27, 2022 02:00 ET | Norsk Hydro
Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022 Tilbakekjøpsprogrammets...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status share buyback program
December 19, 2022 02:00 ET | Norsk Hydro
Please see below information about transactions made under the share buy-back program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 23, 2022 End date of the share...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer
December 19, 2022 02:00 ET | Norsk Hydro
Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022 Tilbakekjøpsprogrammets...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Capital Markets Day 2022 - Unique position in a new reality
December 15, 2022 01:36 ET | Norsk Hydro
Hydro continues the journey of strengthening its position in low-carbon aluminium and growing in new energy. Hydro’s Capital Markets Day 2022 includes new improvement and growth targets, new ambitions...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Kapitalmarkedsdag 2022 - Unik posisjon i en ny virkelighet
December 15, 2022 01:36 ET | Norsk Hydro
Hydro fortsetter å styrke posisjonen innenfor lavkarbonaluminium og skape vekst innen satsingsområder for ny energi. På Hydros kapitalmarkedsdag 2022 lanseres det nye forbedrings- og vekstmål, samt...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status share buyback program
December 12, 2022 02:00 ET | Norsk Hydro
Please see below information about transactions made under the share buy-back program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 23, 2022 End date of the share...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer
December 12, 2022 02:00 ET | Norsk Hydro
Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022 Tilbakekjøpsprogrammets...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Annual report 2021 - European Single Electronic Format (ESEF)
December 11, 2022 16:30 ET | Norsk Hydro
Norsk Hydro's Annual Report 2021 on European Single Electronic Format (ESEF) was published accessible through Norsk Hydro's website on November 17, 2022. Following requirements, the report is...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status share buyback program
December 05, 2022 02:00 ET | Norsk Hydro
Please see below information about transactions made under the share buy-back program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 23, 2022 End date of the share...