Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Hydro Hagebruk AS og Fritzøe Barkprodukter AS fusjonerer
July 10, 2000 09:11 ET | Norsk Hydro
Hydro Agri og Treschow-Fritzøe er blitt enige om å fusjonere sine datterselskaper Hydro Hagebruk AS og Fritzøe Barkprodukter AS. Det nye selskapet vil være eid med 50 % av Hydro og 50 % av...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Hydro to acquire majority stake Adubos Trevo
July 06, 2000 04:14 ET | Norsk Hydro
Norsk Hydro, the Norwegian oil and energy, light metals and fertilizer group, has signed an agreement with Trevisa Investimentos SA - Grupo Trevo to purchase the totality of their shares in the...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Bideford Dolphin - granskingsrapport
July 06, 2000 01:55 ET | Norsk Hydro
Etter at boreriggen Bideford Dolphin under en orkan i Nordsjøen 13. juni fikk svikt i tre av åtte ankerfester og drev ca 300 meter fra sitt borested på Vigdisfeltet, etablerte Norsk Hydro en...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Aluwheel's acquisition of Hydro Aluminium Fundo completed
June 20, 2000 07:14 ET | Norsk Hydro
Norsk Hydro ASA of Norway and Aluminium Wheel Company WLL (Aluwheel) of Bahrain today announced that Midal Group / Aluwheel has acquired 80% of Hydro’s automotive aluminium wheel producer, Hydro...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Aluwheel fullfører kjøp av Hydro Aluminium Fundo
June 20, 2000 07:11 ET | Norsk Hydro
Norsk Hydro ASA og Aluminium Wheel Company WLL (Aluwheel) fra Bahrein har inngått endelig avtale om at Midal Group / Aluwheel overtar 80 prosent av aksjene i Hydro Aluminium Fundo a.s. i Høyanger....
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Salg av Hydros olje og gass andeler i UK
June 19, 2000 03:24 ET | Norsk Hydro
Som følge av en beslutning tatt i februar 2000, har Norsk Hydro ASA vedtatt å selge sine eiendeler på Britisk sokkel til Conoco (U.K.) Limited for totalt 540 millioner USD eksklusive netto...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Sale of oil and gas interests on the UK
June 19, 2000 03:24 ET | Norsk Hydro
Following a decision taken in February 2000, Norsk Hydro has agreed the sale of its oil and gas interests on the United Kingdom continental shelf to Conoco (U.K.) Limited for a total consideration of...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Snorre and Vigdis back in production
June 16, 2000 11:30 ET | Norsk Hydro
Production on the Snorre field resumed Thursday morning, while oil production at Vigdis is to resume this afternoon. Oil production on the two fields was stopped Tuesday afternoon in connection with a...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Snorre og Vigdis tilbake i produksjon
June 16, 2000 11:27 ET | Norsk Hydro
Produksjonen på Snorre-feltet ble startet opp igjen torsdag morgen, mens oljeproduksjonen på Vigdis-feltet vil komme igang i ettermiddag. Oljeproduksjonen på de to feltene ble stengt ned tirsdag...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Granskning "Bideford Dolphin"
June 15, 2000 09:31 ET | Norsk Hydro
Norsk Hydro har nedsatt en gruppe av intern og ekstern ekspertise som er gitt i oppdrag å granske årsaksforholdene bak svikten i deler av forankringssystemet på "Bideford Dolphin", som inntraff 13....