Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer
October 24, 2022 02:00 ET | Norsk Hydro
Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022 Tilbakekjøpsprogrammets...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Reminder - Invitation - Hydro's third quarter 2022 results
October 18, 2022 04:00 ET | Norsk Hydro
Hydro's third quarter 2022 results will be released at 07:00 CEST (01:00 AM EST, 06:00 GMT), on Tuesday, October 25, 2022. The quarterly report and presentation slides will be available...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Repeat: Norsk Hydro: Påminnelse - Presentasjon av Hydros resultat for tredje kvartal 2022
October 18, 2022 04:00 ET | Norsk Hydro
Hydros resultat for tredje kvartal 2022 blir offentliggjort tirsdag 25. oktober 2022 kl. 07.00 CEST (01:00 AM EST, 06:00 GMT). Kvartalsrapporten og presentasjonsmaterialet blir samtidig gjort...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status share buyback program
October 17, 2022 02:00 ET | Norsk Hydro
Please see below information about transactions made under the share buy-back program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 23, 2022 End date of the...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer
October 17, 2022 02:00 ET | Norsk Hydro
Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022 Tilbakekjøpsprogrammets...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status share buyback program
October 10, 2022 02:10 ET | Norsk Hydro
Please see below information about transactions made under the share buy-back program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 23, 2022 End date of the share...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer
October 10, 2022 02:10 ET | Norsk Hydro
Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022 Tilbakekjøpsprogrammets...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Phase II review of proposed acquisition of Alumetal
October 06, 2022 15:59 ET | Norsk Hydro
On October 6, 2022, the European Commission decided to open a Phase II review of Hydro’s proposed acquisition of the Polish recycler Alumetal S.A. A Phase II review is a customary part of the...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Fase II gjennomgang av foreslått oppkjøp av Alumetal
October 06, 2022 15:59 ET | Norsk Hydro
Den 6. oktober 2022 besluttet EU-kommisjonen å åpne en fase II-saksbehandling av Hydros planlagte oppkjøp av det polske resirkuleringsselskapet Alumetal S.A. En fase II-prosedyre er et ordinært ledd...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Norwegian state budget for 2023 and impacts on Hydro
October 06, 2022 11:30 ET | Norsk Hydro
On October 6, the Norwegian government presented a budget proposal for 2023. The proposal contains several elements effecting Hydro's activities in Norway. An increase in resource rent tax on...