Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer
November 14, 2022 02:00 ET | Norsk Hydro
Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022 Tilbakekjøpsprogrammets...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Invitation to Hydro's Capital Markets Day, London, December 15-16, 2022
November 10, 2022 08:30 ET | Norsk Hydro
Hydro has the pleasure of inviting you to our Capital Markets Day on December 15 and 16, 2022. Registration: Please use this link for registration.  Location: London, with...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status share buyback program
November 07, 2022 02:00 ET | Norsk Hydro
Please see below information about transactions made under the share buy-back program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 23, 2022 End date of the share...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer
November 07, 2022 02:00 ET | Norsk Hydro
Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022 Tilbakekjøpsprogrammets...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status share buyback program
October 31, 2022 03:00 ET | Norsk Hydro
Please see below information about transactions made under the share buy-back program for Norsk Hydro ASA. Announcement date of the share buyback program: September 23, 2022 End date of the share...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Status tilbakekjøp av egne aksjer
October 31, 2022 03:00 ET | Norsk Hydro
Nedenfor er informasjon om transaksjoner foretatt under tilbakekjøpsprogrammet for Norsk Hydro ASA. Dato for når tilbakekjøpsprogrammet ble annonsert: 23. september 2022 Tilbakekjøpsprogrammets...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Primary insider purchases ADRs
October 28, 2022 05:00 ET | Norsk Hydro
Director of the Board of Directors in Norsk Hydro ASA, Peter Kukielski, has on October 27, 2022 purchased 5,000 American Depositary Receipts (ADRs) in Hydro at USD 6.55 per ADR. New holding for...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Primærinnsider kjøper ADRs
October 28, 2022 05:00 ET | Norsk Hydro
Norsk Hydro: Primærinnsider kjøper ADRs Styremedlem i Norsk Hydro ASA, Peter Kukielski, har 27. oktober 2022 kjøpt 5 000 American Depositary Receipts (ADRs) i Norsk Hydro ASA til USD 6,55 per ADR. ...
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Third quarter 2022 - Well positioned in challenging markets
October 25, 2022 01:00 ET | Norsk Hydro
Hydro's adjusted EBITDA for the third quarter of 2022 was NOK 9,721 million,compared with NOK 7,219 million for the same quarter last year, resulting in a12-month rolling Adjusted RoaCE of 27 percent....
Hydro_Logo_Vertical_Blue_CMYK.png
Norsk Hydro: Tredje kvartal 2022 - Godt posisjonert i et krevende marked
October 25, 2022 01:00 ET | Norsk Hydro
Hydros justerte EBITDA var 9 721 millioner kroner i tredje kvartal 2022, sammenliknet med 7 219 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Dette gir en 12-måneders rullerende justert RoaCE på 27...