Extraordinary General Meeting in Oasmia Pharmaceutical AB on November 6, 2019
November 06, 2019 10:35 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
This is an unofficial in-house translation of the Swedish original. In case of differences theSwedish version shall prevail. Oasmia Pharmaceutical AB (publ) held an Extraordinary General...
Extra bolagsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB den 6 november 2019
November 06, 2019 10:35 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB (publ) höll under onsdagen den 6 november 2019 en extra bolagsstämma. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att styrelsen får i bemyndigande att intill nästa...
Oasmia recruits Michael of Winklerfelt as new CFO
October 30, 2019 02:15 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Michael af Winklerfelt has been appointed as new CFO of Oasmia Pharmaceutical AB. He will be a member of the management team and will take up his position on November 4. Michael af Winklerfelt is 47...
Oasmia rekryterar Michael af Winklerfelt som ny CFO
October 30, 2019 02:15 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Michael af Winklerfelt har utsetts till ny CFO i Oasma Pharmaceutical AB. Han kommer ingå i koncernledningen och tillträder sin befattning 4 november. Michael af Winklerfelt är 47 år gammal och...
Notice of extraordinary general meeting in Oasmia Pharmaceutical AB
October 14, 2019 14:48 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
The shareholders of Oasmia Pharmaceutical AB (the “Company”) are hereby given notice of the extraordinary general meeting on Wednesday 6 November 2019, at 14:00 CET, at the offices of the Company,...
Kallelse till extra bolagsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB
October 14, 2019 14:48 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Aktieägarna i Oasmia Pharmaceutical AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolags­stämma onsdagen den 6 november 2019 kl. 14:00, i Bolagets lokaler, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala. Inregistrering...
The Board of Directors in Oasmia proposes a rights issue of approximately SEK 400 million
October 14, 2019 14:46 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
The Board of Directors in Oasmia Pharmaceutical AB (”Oasmia” or the ”Company”) today announces a notice to an extra general meeting on 6 November 2019. It is proposed that the extra general meeting...
Styrelsen i Oasmia föreslår en företrädesemission om cirka 400 MSEK
October 14, 2019 14:46 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (”Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör idag kallelse till extra bolagsstämma den 6 november 2019. Bolagsstämman föreslås besluta att bemyndiga styrelsen att...
Annual General Meeting in Oasmia Pharmaceutical AB on September 26, 2019
September 26, 2019 13:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
This is an unofficial in-house translation of the Swedish original. In case of differences the Swedish version shall prevail. Today, September 26, 2019, Oasmia Pharmaceutical AB (publ) held its...
Årsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB den 26 september 2019
September 26, 2019 13:00 ET | Oasmia Pharmaceutical AB
Oasmia Pharmaceutical AB (publ) höll under torsdagen den 26 september 2019 årsstämma varvid beslutades bl.a. vad som sammanfattas i det följande. Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen...