Lars Bo Jeppesen fratræder som direktør i PARKEN Sport & Entertainment A/S
May 31, 2021 08:47 ET | PARKEN Sport & Entertainment A/S
Direktør Lars Bo Jeppesen har tilkendegivet, at han efter eget ønske vil fratræde sin stilling som direktør i PARKEN Sport & Entertainment A/S. Mellem bestyrelsen og Lars Bo Jeppesen er aftalt, at...
Lars Bo Jeppesen fratræder som direktør i PARKEN Sport & Entertainment A/S
May 31, 2021 06:18 ET | PARKEN Sport & Entertainment A/S
Direktør Lars Bo Jeppesen har tilkendegivet, at han efter eget ønske vil fratræde sin stilling som direktør i PARKEN Sport & Entertainment A/S. Mellem bestyrelsen og Lars Bo Jeppesen er aftalt, at...
Forventninger til 2021
May 24, 2021 12:53 ET | PARKEN Sport & Entertainment A/S
I forbindelse med offentliggørelse af 2020 årsrapporten den 5. marts 2021 var forventningerne til 2021 en koncernomsætning på 1.050 til 1.200 mio.kr. og et resultat før skat på 0 til 75 mio.kr....
Delårsrapport 1Q2021
May 18, 2021 09:15 ET | PARKEN Sport & Entertainment A/S
PARKEN Sport & Entertainment A/S har udsendt delårsrapport for 1. kvartal 2021 I 1. kvartal 2021 har to af koncernens tre segmenter, Lalandia og F.C. København & Stadion været helt...
Forløb af ordinær generalforsamling
April 19, 2021 09:31 ET | PARKEN Sport & Entertainment A/S
PARKEN Sport & Entertainment A/S afholdt ordinær generalforsamling den 19. april 2021 med følgende dagsorden: 1. Udpegning af dirigent.2. Bestyrelsens beretning.3. Forelæggelse af den reviderede...
Ordinær generalforsamling den 19. april 2021
April 16, 2021 05:18 ET | PARKEN Sport & Entertainment A/S
Bestyrelsen for PARKEN Sport & Entertainment A/S vil på selskabets ordinære generalforsamling den 19. april 2021 indstille Allan Agerholm til nyt medlem af bestyrelsen, med henblik på...
Ordinær generalforsamling
March 17, 2021 10:45 ET | PARKEN Sport & Entertainment A/S
Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 19. april 2021 er vedhæftet. Vedhæftet fil 04-2020 Indklad OGF 2021 ...
Årsrapport 2020
March 05, 2021 08:24 ET | PARKEN Sport & Entertainment A/S
Forretningssegmenterne F.C. København & Stadion og Lalandia blev i 2020 hårdt af de restriktioner, der blev indført som følge af COVID-19 pandemien Vi har lagt et på mange måder udsædvanligt...
Bestyrelsesformand Bo Rygaard genopstiller ikke til posten ved generalforsamlingen i PARKEN Sport & Entertainment A/S
March 02, 2021 02:53 ET | PARKEN Sport & Entertainment A/S
Efter seks år som formand for PARKEN Sport & Entertainment A/S har Bo Rygaard meddelt, at han ikke genopstiller på selskabets ordinære generalforsamling den 19. april 2021. Bo Rygaard har takket...
Forslag til ordinær generalforsamling
February 19, 2021 06:47 ET | PARKEN Sport & Entertainment A/S
PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S afholder ordinær generalforsamling den 19. april 2021. Det følger af selskabets vedtægter § 4, at ”Aktionærerne har ret til at få et bestemt emne optaget på...