Storaktionærmeddelelse vedrørende KPS Invest A/S og KPS Kapital ApS
April 03, 2024 02:43 ET | PARKEN Sport & Entertainment A/S
I henhold til Kapitalmarkedslovens § 30 kan vi oplyse, at KPS Invest A/S og KPS Kapital ApS under henvisning til Kapitalmarkedslovens § 38 har sendt vedhæftede meddelelse til PARKEN Sport &...
Ordinær generalforsamling
March 27, 2024 04:00 ET | PARKEN Sport & Entertainment A/S
Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 23. april 2024 er vedhæftet. Vedhæftet fil 08-2024 OGF 2024 ...
Correction: PARKEN Sport & Entertainment A/S
March 15, 2024 10:54 ET | PARKEN Sport & Entertainment A/S
Koncernomsætningen udgjorde 1.695,6 mio.kr. i 2023 (2022: 1.313,9 mio.kr.), og årets resultat før skat udgjorde 430,5 mio.kr. (2022: 263,7 mio.kr.). Årets resultat efter skat blev 335,0 mio.kr. mod...
Forventninger til 2024
March 15, 2024 10:25 ET | PARKEN Sport & Entertainment A/S
PARKEN Sport & Entertainment A/S forventer for 2024 en omsætning i niveauet 1.400 til 1.500 mio.kr. og et resultat før skat på 250 til 300 mio.kr. De seneste udmeldte forventninger var en...
PARKEN Sport & Entertainment A/S
March 15, 2024 10:19 ET | PARKEN Sport & Entertainment A/S
Koncernomsætningen udgjorde 1.695,6 mio.kr. i 2023 (2022: 1.313,9 mio.kr.), og årets resultat før skat udgjorde 430,5 mio.kr. (2022: 263,7 mio.kr.). Årets resultat efter skat blev 335,0 mio.kr. mod...
PARKEN Sport & Entertainment A/S udmelder forventninger til 2024 og indstiller til udbetaling af udbytte
March 01, 2024 07:30 ET | PARKEN Sport & Entertainment A/S
Forventninger til 2024PARKEN Sport & Entertainment A/S forventer for 2024 en omsætning i niveauet 1.400 til 1.500 mio.kr. og et resultat før skat på 150 til 200 mio.kr. Forventningerne er baseret...
Forslag til ordinær generalforsamling
February 22, 2024 02:50 ET | PARKEN Sport & Entertainment A/S
PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S afholder ordinær generalforsamling den 23. april 2024. Det følger af selskabets vedtægter § 4, at ”Aktionærerne har ret til at få et bestemt emne optaget på...
PARKEN Sport & Entertainment A/S præciserer forventningerne til 2023
February 09, 2024 07:21 ET | PARKEN Sport & Entertainment A/S
PARKEN Sport & Entertainment A/S forventer en omsætning på 1.696 mio.kr. og et resultat før skat på 431 mio.kr. for 2023. De seneste udmeldte forventninger var en omsætning i niveauet 1.625 til...
Lalandia i Motala - betingede aftaler om køb af jord i Sverige opsiges
January 22, 2024 03:45 ET | PARKEN Sport & Entertainment A/S
Ved selskabsmeddelelse nr. 19/2019 blev det oplyst, at der var indgået betingede aftaler med Motala Kommune om køb af jord til brug for etablering af Lalandia i Motala, Sverige. Aftalerne var betinget...
Allan Linneberg-Agerholm fratræder som bestyrelsesformand for PARKEN Sport & Entertainment A/S
January 10, 2024 08:02 ET | PARKEN Sport & Entertainment A/S
Der er mellem PARKEN Sport & Entertainment A/S og Allan Linneberg-Agerholm indgået aftale om, at Allan Linneberg-Agerholm fratræder som bestyrelsesformand for PARKEN Sport & Entertainment...