Aladotes® resultat ä
Aladotes® resultat är utvald för presentation på The International Liver Congress
January 31, 2019 02:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, 31 januari 2019. PledPharma AB (publ) meddelar att abstraktet med de positiva resultaten från Aladotes® Fas Ib/IIa proof of principle-studie har utvalts för muntlig presentation på den...
Aladote®’s data has
Aladote®’s data has been selected for presentation at The International Liver Congress
January 31, 2019 02:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, January 31, 2019. PledPharma AB (publ) announces that the abstract on the positive results from the Aladote®’s Phase Ib/IIa proof of principle-study has been selected for an oral...
PledPharma presenter
PledPharma presenterar läkemedelskandidaten PledOx® fas III-program på global cancerkonferens
January 17, 2019 02:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, 17 januari 2019. PledPharma AB (publ) meddelar att bolagets globala fas III-program, POLAR, för PledOx® har accepterats för poster-presentation på den globala konferensen Gastrointestinal...
PledPharma presents
PledPharma presents PledOx®’s phase III program at the Gastrointestinal (GI) Cancers Symposium
January 17, 2019 02:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, January 17, 2019. PledPharma AB (publ) announces that the company’s global phase III program, POLAR, has been accepted for a poster presentation during the Gastrointestinal (GI) Cancers...
PledPharma erhåller
PledPharma erhåller 600 MJPY, cirka 49 MSEK, i samband med inklusion av den första asiatiska patienten i det globala fas III programmet för PledOx®
January 10, 2019 02:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, 10 januari 2019. PledPharma AB (publ) och Solasia Pharma K.K. meddelar att den första patienten i Japan har inkluderats till det globala fas III‑programmet för läkemedelskandidaten PledOx®....
First Asian patient
First Asian patient has been included in the global Phase III program for PledOx® and will trigger a milestone payment of 600 MJPY (c.49 MSEK) to PledPharma
January 10, 2019 02:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, January 10, 2019. PledPharma AB (publ) and Solasia Pharma K.K. announces that the first patient has been included in the global Phase III program for the drug candidate PledOx® in Japan....
PledPharma har ansök
PledPharma har ansökt om särläkemedelsstatus (ODD) för Aladote i USA
December 24, 2018 02:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, 24 december 2018. PledPharma AB (publ) meddelar att bolaget har lämnat in en ansökan till amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA om särläkemedelsstatus (ODD, Orphan Drug Designation) för...
PledPharma applies f
PledPharma applies for an Orphan Drug Designation (ODD) in the US for Aladote
December 24, 2018 02:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, December 24, 2018. PledPharma AB (publ) announces that the company has filed an application for an Orphan Drug Designation (ODD) to the US FDA for the drug candidate Aladote®, developed to...
PledPharma presenter
PledPharma presenterar resultat från studie på läkemedelskandidaten Aladote® för paracetamolförgiftning på global toxikologikonferens
December 13, 2018 02:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, 13 december 2018. PledPharma AB (publ) meddelar att bolagets Aladote® fas Ib/IIa studieresultat har accepterats för presentation på den globala toxikologikonferensen ”58th Annual Meeting of...
PledPharma presents
PledPharma presents results from study on drug candidate Aladote® for paracetamol poisoning at a global toxicology conference
December 13, 2018 02:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, December 13, 2018. PledPharma AB (publ) announces that the company's Aladote® Phase Ib/IIa study results has been accepted for a poster presentation during the “58th Annual Meeting of the...