Japanese Medical Age
Japanese Medical Agency (PMDA) supports the expansion of the Phase III program for PledOx® to include Japanese patients
June 13, 2018 02:30 ET | PledPharma AB
Stockholm, June 13, 2018. PledPharma AB and Solasia Pharma K.K. (Solasia) today announced that the Japanese Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, PMDA, following a meeting with PledPharma and...
Japanska läkemedelsm
Japanska läkemedelsmyndigheten (PMDA) ger sitt stöd för en expansion av PledOx® fas III-program till att inkludera japanska patienter
June 13, 2018 02:30 ET | PledPharma AB
Stockholm, 13 juni 2018. PledPharma AB (publ) och deras partner Solasia Pharma K.K. (Solasia) meddelar idag att den japanska läkemedelsmyndigheten (PMDA) som följd av mötet med PledPharma och Solasia,...
PledPharma has compl
PledPharma has completed the recruitment for the clinical trial with Aladote®
May 14, 2018 01:30 ET | PledPharma AB
Stockholm, May 14, 2018. PledPharma AB (publ) has fully recruited all patients in the proof-of-principle study with the drug candidate Aladote® (PP100-01 for Overdose of Paracetamol Trial, “POP”)....
PledPharma har slutf
PledPharma har slutfört rekryteringen i Aladote®-studien
May 14, 2018 01:30 ET | PledPharma AB
Stockholm, 14 maj 2018. PledPharma AB (publ) meddelar idag att patientrekryteringen har slutförts i den kliniska proof-of-principle-studien av läkemedelskandidaten Aladote® (PP100-01 for Overdose of...
Kommuniké från årsst
Kommuniké från årsstämman i PledPharma AB (publ)
April 24, 2018 11:51 ET | PledPharma AB
Årsstämma i PledPharma AB (publ) har avhållits den 24 april 2018, varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till...
Interim Report Janua
Interim Report January-March 2018
April 24, 2018 02:00 ET | PledPharma AB
Summary Q1 IN BRIEF The study design for PledOx® Phase III program has been approved by the UK Medicines Agency MHRA and accepted by the US FDA and the Central Ethics Committee of the...
Delårsrapport januar
Delårsrapport januari-mars 2018
April 24, 2018 02:00 ET | PledPharma AB
SAMMANDRAG KVARTALET I KORTHET POLAR programmets studieupplägg har accepterats av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, den centrala etiska kommittén i USA, samt godkänts av...
Publicering av PledP
Publicering av PledPharmas årsredovisning för 2017
March 29, 2018 02:00 ET | PledPharma AB
PledPharmas årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.pledpharma.se. Den tryckta årsredovisningen kan beställas via info@pledpharma.se eller...
PledPharma receives
PledPharma receives European approval of the composition of matter patent for PledOx® and Aladote®
March 28, 2018 02:00 ET | PledPharma AB
The decision from EPO is based on PledPharma’s application for calmangafodipir with the title ”Calmangafodipir, a New Chemical Entity, and Other Mixed Metal Complexes, Methods of Preparation,...
Substanspatent för P
Substanspatent för PledOx® och Aladote® får godkännande i Europa
March 28, 2018 02:00 ET | PledPharma AB
Beskedet från EPO avser patentansökan för substanspatentet för calmangafodipir med titeln ”Calmangafodipir, a New Chemical Entity, and Other Mixed Metal Complexes, Methods of Preparation,...