KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PLEDPHARMA AB (PUBL)
March 23, 2018 03:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2018-03-23 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 april 2018....
Year-end Report January-December 2017
February 22, 2018 02:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2018-02-22 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Q4 IN BRIEF The design of the global pivotal programme for PledOx® was finalized after dialogue with EMA. A regional licensing agreement...
Bokslutskommuniké januari-december 2017
February 22, 2018 02:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2018-02-22 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- KVARTALET I KORTHET Efter avstämning med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA fastställdes upplägget av det globala...
PledOx® shows favorable safety and tolerability profile in the SUNCIST Phase I study in Japanese subjects
February 09, 2018 01:34 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2018-02-09 07:34 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- The Phase I study included 24 Japanese and 24 Caucasian healthy volunteers, which were randomly assigned to study treatment with PledOx® in a...
Fas I-resultat från SUNCIST-studien visar gynnsam säkerhetsprofil för PledOx® i japanska friska frivilliga försökspersoner
February 09, 2018 01:34 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2018-02-09 07:34 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Fas I-studien omfattar 24 japanska och 24 kaukasiska friska försökspersoner, som randomiserades till att behandlas med singeldos PledOx® (2-,...
Fördröjd leverans av studieläkemedel till fas III-programmet för PledOx® – top-line-resultat förväntas under 2020, i enlighet med tidigare kommunikation
February 08, 2018 02:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2018-02-08 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- PledOx® är en läkemedelskandidat med potential att förebygga cellgiftsinducerade perifera nervskador hos patienter som behandlas för tjock-...
Delayed delivery of study drug for the PledOx® phase III program – top-line results still expected during 2020, in line with previous communication
February 08, 2018 02:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2018-02-08 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- PledOx® is a drug candidate in development for the prevention of chemotherapy induced peripheral neuropathy in colorectal cancer patients. The...
Huvudprövare James Dear presenterar Aladote som en potentiellt ny behandling av akut leversvikt vid överdosering av paracetamol
December 12, 2017 06:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2017-12-12 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   Arbetet är baserat på samarbetet mellan Dr. James Dear, hans grupp vid the University of Edinburgh och PledPharma. Abstraktet, “Mouse and...
Principal investigator James Dear presents Aladote as a potential new treatment for late stage liver toxicity after paracetamol overdose at Pharmacology conference
December 12, 2017 06:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2017-12-12 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   The work was a collaboration between Dr. James Dear and his group at the University of Edinburgh and PledPharma. The abstract, “Mouse and...
Första patienten inkluderad i fas I-studie som syftar till att stödja inklusion av asiatiska patienter i globala fas III-programmet för PledOx®
December 01, 2017 02:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2017-12-01 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- PledPharma AB meddelar idag att den första gruppen patienter har inkluderats i fas I-studien SUNCIST för att utvärdera säkerhet, tolerans och...