KALLELSE TILL ÅRSSTÄ
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PLEDPHARMA AB (PUBL)
March 23, 2018 03:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2018-03-23 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   Anmälan Aktieägare som önskar delta i stämman ska vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 18 april 2018....
Year-end Report Janu
Year-end Report January-December 2017
February 22, 2018 02:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2018-02-22 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Q4 IN BRIEF The design of the global pivotal programme for PledOx® was finalized after dialogue with EMA. A regional licensing agreement...
Bokslutskommuniké ja
Bokslutskommuniké januari-december 2017
February 22, 2018 02:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2018-02-22 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- KVARTALET I KORTHET Efter avstämning med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA fastställdes upplägget av det globala...
PledOx® shows favora
PledOx® shows favorable safety and tolerability profile in the SUNCIST Phase I study in Japanese subjects
February 09, 2018 01:34 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2018-02-09 07:34 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- The Phase I study included 24 Japanese and 24 Caucasian healthy volunteers, which were randomly assigned to study treatment with PledOx® in a...
Fas I-resultat från
Fas I-resultat från SUNCIST-studien visar gynnsam säkerhetsprofil för PledOx® i japanska friska frivilliga försökspersoner
February 09, 2018 01:34 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2018-02-09 07:34 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Fas I-studien omfattar 24 japanska och 24 kaukasiska friska försökspersoner, som randomiserades till att behandlas med singeldos PledOx® (2-,...
Fördröjd leverans av
Fördröjd leverans av studieläkemedel till fas III-programmet för PledOx® – top-line-resultat förväntas under 2020, i enlighet med tidigare kommunikation
February 08, 2018 02:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2018-02-08 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- PledOx® är en läkemedelskandidat med potential att förebygga cellgiftsinducerade perifera nervskador hos patienter som behandlas för tjock-...
Delayed delivery of
Delayed delivery of study drug for the PledOx® phase III program – top-line results still expected during 2020, in line with previous communication
February 08, 2018 02:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2018-02-08 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- PledOx® is a drug candidate in development for the prevention of chemotherapy induced peripheral neuropathy in colorectal cancer patients. The...
Huvudprövare James D
Huvudprövare James Dear presenterar Aladote som en potentiellt ny behandling av akut leversvikt vid överdosering av paracetamol
December 12, 2017 06:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2017-12-12 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   Arbetet är baserat på samarbetet mellan Dr. James Dear, hans grupp vid the University of Edinburgh och PledPharma. Abstraktet, “Mouse and...
Principal investigat
Principal investigator James Dear presents Aladote as a potential new treatment for late stage liver toxicity after paracetamol overdose at Pharmacology conference
December 12, 2017 06:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2017-12-12 12:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   The work was a collaboration between Dr. James Dear and his group at the University of Edinburgh and PledPharma. The abstract, “Mouse and...
Första patienten ink
Första patienten inkluderad i fas I-studie som syftar till att stödja inklusion av asiatiska patienter i globala fas III-programmet för PledOx®
December 01, 2017 02:00 ET | PledPharma AB
Stockholm, 2017-12-01 08:00 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- PledPharma AB meddelar idag att den första gruppen patienter har inkluderats i fas I-studien SUNCIST för att utvärdera säkerhet, tolerans och...