Magnus Månsson to step down as CEO of Nelly
July 07, 2016 02:00 ET | Qliro Group AB
Qliro Group AB (publ) today announced that Magnus Månsson intends to step down as CEO of the subsidiary Nelly. Magnus will remain in his current role until further notice and has a six month notice...
Magnus Månsson slutar som VD för Nelly
July 07, 2016 02:00 ET | Qliro Group AB
Qliro Group AB (publ) meddelade idag att Magnus Månsson avser lämna sitt uppdrag som VD för dotterbolaget Nelly. Magnus kvarstår i sin nuvarande roll tillsvidare och har en uppsägningstid som uppgår...
Conference call to present the financial results for the second quarter and first six months 2016
June 30, 2016 02:00 ET | Qliro Group AB
Qliro Group AB (publ) will publish its financial results for the second quarter and first six months 2016 on Thursday 14 July 2016 at 08.00 CET. A conference call will be held the same day at 10.00...
Telefonkonferens och presentation av resultatet för det andra kvartalet och första halvåret 2016
June 30, 2016 02:00 ET | Qliro Group AB
Qliro Group AB (publ) offentliggör resultatet för det andra kvartalet och första halvåret 2016 på torsdagen den 14 juli 2016 kl. 08.00 CET. En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl. 10.00...
Qliro Group säljer Tretti
June 15, 2016 14:45 ET | Qliro Group AB
Pressmeddelande, Stockholm, 15 juni 2016 Qliro Group AB (publ) meddelar idag att bolaget ingått ett avtal om att sälja dotterbolaget Tretti AB till WhiteAway för en kontant köpeskilling om 250...
Qliro Group sells Tretti
June 15, 2016 14:45 ET | Qliro Group AB
Press release, Stockholm, 15 June 2016 Qliro Group AB (publ) today announced that the company has entered into an agreement to sell the subsidiary Tretti AB to WhiteAway for a total...
Årsstämma 2016
May 23, 2016 12:00 ET | Qliro Group AB
Qliro Group AB (publ) meddelade idag att dagens årsstämma i Stockholm beslutade i enlighet med samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram. Årsstämman fastställde resultaträkningen och...
Annual General Meeting 2016
May 23, 2016 12:00 ET | Qliro Group AB
Qliro Group AB (publ) today announced that the Annual General Meeting of Qliro Group’s shareholders (the "AGM"), held today in Stockholm, voted to support all of the resolutions that the Board and the...
Qliro Groups årsredovisning 2015
April 19, 2016 10:00 ET | Qliro Group AB
Qliro Group AB (publ) meddelade idag att bolaget har publicerat sin årsredovisning för 2015. Årsredovisningen återfinns på svenska och engelska på Qliro Groups hemsida,...
Qliro Group’s Annual Report 2015
April 19, 2016 10:00 ET | Qliro Group AB
Qliro Group AB (publ) today announced that the company has published its Annual Report for 2015. English and Swedish versions of the Annual Report can be found on Qliro Group’s website,...