Recipharm successfully places SEK 1,000m senior unsecured convertible bonds
September 29, 2016 12:00 ET | Recipharm AB
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES OR IN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH DISTRIBUTION WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE...
Recipharm har framgångsrikt placerat en senior, ej säkerställd konvertibel om 1 000 MSEK
September 29, 2016 12:00 ET | Recipharm AB
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. Recipharm AB...
Recipharm avser emittera en senior, ej säkerställd konvertibel om cirka 1 000 MSEK
September 29, 2016 01:45 ET | Recipharm AB
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. Recipharm AB...
Recipharm launches a senior unsecured convertible bond issue of approximately SEK 1,000m
September 29, 2016 01:45 ET | Recipharm AB
NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES OR IN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, JAPAN, SOUTH AFRICA OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH DISTRIBUTION WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE...
Interim report January-June 2016
July 22, 2016 01:45 ET | Recipharm AB
January - June 2016 · Net sales amounted to SEK 2 208 million (1 742), an increase of 27 % · EBITDA increased by 20 % and amounted to SEK 376 million (314) giving an EBITDA margin of 17.0 %...
Delårsrapport januari-juni 2016
July 22, 2016 01:45 ET | Recipharm AB
Januari - Juni 2016 · Nettoomsättningen uppgick till 2 208 Mkr (1 742), vilket gav en ökning med 27 % · EBITDA ökade med 20 % och uppgick till 376 Mkr (314) motsvarande en rörelsemarginal på 17,0...
Inbjudan till presentation av Recipharms delårsrapport för det andra kvartalet den 22 juli 2016
July 18, 2016 04:00 ET | Recipharm AB
Recipharm AB publicerar delårsrapporten för januari-juni 2016 den 22 juli kl 07:45. Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media...
Invitation to presentation of Recipharm’s interim report for the second quarter 2016 on the 22nd July
July 18, 2016 04:00 ET | Recipharm AB
Recipharm will publish its interim report for January-June 2016 on 22 July at 07:45 am CET. The company invites investors, analysts and media to a web conference (in English) on 22 July at 10:00 am...
Förändring av det totala antalet aktier och röster i Recipharm AB (publ)
June 30, 2016 02:00 ET | Recipharm AB
Antalet aktier i Recipharm AB (publ) (”Recipharm”) uppgår per den 30 juni 2016 till 63 217 532 aktier, fördelat på 15 222 858 aktier av serie A, 47 494 674 aktier av serie B och 500 000 aktier av...
Change in the total number of shares and votes in Recipharm AB (publ)
June 30, 2016 02:00 ET | Recipharm AB
As of 30 June 2016, the total number of shares in Recipharm AB (publ) (“Recipharm”) amounts to 63,217,532 shares, divided into 15,222,858 shares of series A, 47,494,674 shares of series B and 500,000...