logo3.jpg
Utan tidsgräns spränger 2 miljarders gränsen - stocken har ökat med 30 % under fem månader
May 04, 2001 06:00 ET | Riksgälden
Riksgäldskontoret lanserade i december 2000 en ny sparform: RiksgäldsSpar utan tidsgräns. Intresset för sparformen har varit mycket stort och inflödet efter fem månader uppgår till ca 2 miljarder...
logo3.jpg
Riksgäldskontoret tecknar nya återförsäljaravtal
April 27, 2001 06:00 ET | Riksgälden
Det elektroniska systemet för handel på andrahandsmarknaden för statsobligationer startar den 15 maj. Det innebär en anpassning till internationell standard och är ett sätt att öka den svenska...
logo3.jpg
Oväntat stort budgetöverskott i mars
April 06, 2001 06:00 ET | Riksgälden
Hela pressmeddelandet finns att ladda ner från medföljande länk....
logo3.jpg
Skattefria miljonvinster och insatsen tillbaka
March 20, 2001 06:00 ET | Riksgälden
Riksgäldskontoret ger ut ett nytt premieobligationslån kallat 01:1. En premieobligation kostar 1 000 kronor. Den som köper en äkta följd med 50 premier får garantivinster som motsvarar 1 procent på...
logo3.jpg
Ökat budgetöverskott minskar obligationsemissionerna
March 06, 2001 06:00 ET | Riksgälden
Hela pressmeddelandet finns att ladda ner från medföljande länk....
logo3.jpg
Låneplan och Riksbankens inleverans
February 15, 2001 06:00 ET | Riksgälden
Riksbanksfullmäktige beslutade i dag att de föreslå riksdagen att Riksbanken ska ge extra engångsutdelning till staten på 20 miljarder kronor.I Riksgäldskontorets senaste prognos för lånebehovet 2001...
logo3.jpg
Statsskulden minskade 56 miljarder under januari
February 07, 2001 06:00 ET | Riksgälden
Hela pressmeddelandet finns att ladda ner från medföljande länk....
logo3.jpg
Budgetöverskottet 70-80 miljarder 2001
January 31, 2001 06:00 ET | Riksgälden
Riksgäldskontoret räknar med ett budgetöverskott på 70-80 miljarder i år. Intervallet ligger 20 miljarder högre än i förra prognosen. Minskningen i lånebehovet gör att en gradvis neddragning av...