Roblon A/S, Financial Calendar 2007/08
February 12, 2008 09:46 ET | Roblon A/S
Roblon´s Board of Directors has determined the following dates for general meetings and publication of sta-tements: 2007/08 Friday, February 29, 2008 Interim statement Thursday, June...
Roblon A/S generalforsamling den 7. februar 2008
February 08, 2008 02:27 ET | Roblon A/S
UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOL Ordinær generalforsamling den 7. februar 2008. Der afholdtes den 7. februar 2008 ordinær generalforsamling på Scandic Hotel, Frederikshavn, med nedennævnte...
ROBLON A/S - Aarsrapport 2006/07
January 23, 2008 08:34 ET | Roblon A/S
Se venligst vedhæftede fil ...
Roblon A/S - Annual Report 2006/07
January 23, 2008 08:34 ET | Roblon A/S
Please see attached file ...
Indberetning af ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Roblon A/S´ aktier
January 10, 2008 10:19 ET | Roblon A/S
I henhold til værdipapirhandelslovens § 28 a skal Roblon A/S indberette oplysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Roblon A/S' aktier. Navn Kurt Brink...
Indkaldelse til generalforsamling for ROBLON A/S
January 04, 2008 04:18 ET | Roblon A/S
ROBLON Aktieselskab, Frederikshavn, indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag den 7. februar 2008 kl. 16.30 på Scandic Hotel, Toldbodvej,...
Årsregnskabsmeddelelse 2006/07
January 03, 2008 08:56 ET | Roblon A/S
Bestyrelsen for Roblon A/S har på sit møde d.d. godkendt årsrapporten for 2006/07 (01.11.2006 - 31.10.2007). Resumé:  Roblon A/S har realiseret et resultat efter skat på 24,6 mio.kr., mod...
Preliminary Statement 2006/07
January 03, 2008 08:56 ET | Roblon A/S
At their meeting today, the Board of Director´s of Roblon A/S approved the Annual Report for 2006/07 (01.11.2006 - 31.10.2007). Summary:  Roblon A/S has realised profit after tax of DKK 24.6...
Kapitaludvidelse
December 05, 2007 09:56 ET | Roblon A/S
Bestyrelsen i Roblon A/S har besluttet at udnytte bemyndigelsen i vedtægternes § 17 og har udvidet aktiekapita-len med B-aktier med fortegningsret for selskabets medarbejdere. Tegningen fandt...
Capital augmentation
December 05, 2007 09:56 ET | Roblon A/S
Roblon's Board of Directors has decided to use the authority in § 17 of the articles and has increased the share capital by B-shares with a pre-emption right for the employees of the company The...