Changes Within Saab’s Group Management
October 25, 2016 02:00 ET | SAAB AB
Defence and security company Saab announces changes in the business area organisation and within Group Management. The changes will be effective from 1 January 2017. A new business area Saab Kockums...
Förändringar i Saabs koncernledning
October 25, 2016 02:00 ET | SAAB AB
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab genomför förändringar i affärsområdesstrukturen och i koncernledningen. Förändringarna träder ikraft den 1 januari 2017. Ett nytt affärsområde: Saab Kockums blir...
Saab’s Results January-September 2016
October 25, 2016 01:30 ET | SAAB AB
Defence and security company Saab presents the results for January-September 2016. Statement by the President and CEO Håkan Buskhe: Market development Growing turmoil around the world continues to...
Saabs resultat januari-september 2016
October 25, 2016 01:30 ET | SAAB AB
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för januari -september 2016. VD Håkan Buskhes kommentar: Marknadsutveckling En ökande oro i världen fortsätter att...
Valberedning inför Saabs årsstämma 2017
September 22, 2016 08:50 ET | SAAB AB
Ledamöterna i valberedningen för försvars- och säkerhetsföretaget Saab har nu utsetts. I enlighet med beslut av Saabs årsstämma har ledamöterna utsetts baserat på ägarförhållandena den 31 augusti...
Nomination Committee for the Saab Annual General Meeting 2017
September 22, 2016 08:50 ET | SAAB AB
The members of the Nomination Committee for defence and security company Saab have now been appointed. The members have been appointed based on the shareholder structure on 31 August 2016 in...
Saab’s Results January-June 2016
July 21, 2016 01:30 ET | SAAB AB
Defence and security company Saab presents the results for January-June 2016. Statement by the President and CEO Håkan Buskhe: Market development Growing turmoil around the world is impacting the...
Saabs resultat januari-juni 2016
July 21, 2016 01:30 ET | SAAB AB
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab presenterar resultatet för januari-juni 2016. VD Håkan Buskhes kommentar: Marknadsutveckling Ökad oro i världen påverkar försvarsmarknaden. Till följd av...
Saab får order inom flygburen övervakning
May 30, 2016 05:45 ET | SAAB AB
Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en order inom flygburen övervakning (AEW&C). Ordervärdet uppgår till cirka 1,1 miljarder kronor. Leveranser kommer att ske under perioden 2016-2018. Det...
Saab Receives Order Within AEW&C
May 30, 2016 05:45 ET | SAAB AB
Defence and security company Saab has received an order within the Airborne Early Warning and Control (AEW&C) segment. The order amounts to approx. SEK 1.1 billion. Deliveries will be made from 2016...