Saniona provides update on ongoing review of tesofensine in Mexico
May 20, 2022 03:45 ET | Saniona AB
PRESS RELEASE May 20, 2022 Saniona (OMX: SANION), a clinical-stage biopharmaceutical company focused on rare diseases, today announced that the Mexican regulatory authority Comisión Federal para la...
Saniona uppdaterar om pågående granskning av tesofensin i Mexiko
May 20, 2022 03:45 ET | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 20 maj 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att den mexikanska tillsynsmyndigheten...
Saniona publishes its Annual Report for 2021
April 30, 2022 02:00 ET | Saniona AB
PRESS RELEASE April 30, 2022 Saniona (OMX: SANION), a clinical-stage biopharmaceutical company focused on rare diseases, today announced that the English version of the Annual Report for 2021 is...
Saniona publicerar årsredovisningen för 2021
April 30, 2022 02:00 ET | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 30 april 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar,...
Saniona Changes Date of Annual Report for 2021
April 27, 2022 02:00 ET | Saniona AB
PRESS RELEASE April 27, 2022 Saniona (OMX: SANION), a clinical-stage biopharmaceutical company focused on rare diseases, today announced that the Board of Directors of Saniona AB has resolved to...
Saniona meddelar nytt datum för publicering av årsredovisning för 2021
April 27, 2022 02:00 ET | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 27 april 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att Saniona AB:s styrelse har beslutat att...
Notice of Saniona AB annual shareholders’ meeting
April 25, 2022 12:15 ET | Saniona AB
PRESS RELEASE April 25, 2022 The English text is an unofficial translation. In case of any discrepancies between the Swedish text and the English translation, the Swedish text shall prevail. The...
Kallelse till årsstämma i Saniona AB
April 25, 2022 12:15 ET | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 25 april 2022 Aktieägarna i Saniona AB, org. nr 556962-5345, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 maj 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom...
Saniona Announces Refocused Strategy on Ion Channel R&D and Restructuring of Board of Directors and Executive Management Team
April 25, 2022 10:25 ET | Saniona AB
PRESS RELEASE April 25, 2022 Jørgen Drejer, co-founder and board member, appointed interim Chairman of the Board of Directors; Thomas Feldthus, co-founder, appointed as CEO; Anita Milland...
Saniona tillkännager nytt strategiskt fokus på jonkanalsrelaterad FoU samt omstrukturering av styrelse och ledningsgrupp
April 25, 2022 10:25 ET | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 25 april 2022 Jørgen Drejer, medgrundare och styrelseledamot, kommer att föreslås till styrelseordförande; Thomas Feldthus, medgrundare, utses till VD; Anita Milland utses till...