Saniona tillkännager
Saniona tillkännager positiva topline-resultat från Fas 1-studien med SAN711
June 30, 2022 10:00 ET | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 30 juni 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling, meddelar idag att bolaget framgångsrikt har slutfört den kliniska prövningen i Fas 1 med...
Saniona reports posi
Saniona reports positive top line results from the SAN711 Phase 1 Clinical Trial
June 30, 2022 10:00 ET | Saniona AB
PRESS RELEASE June 30, 2022 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company, today announced that it has successfully completed its Phase 1 clinical trial of SAN711, which is...
Saniona’s preclinica
Saniona’s preclinical candidate SAN903 shows robust dampening of fibrosis in Chronic Kidney Disease model
June 24, 2022 02:00 ET | Saniona AB
PRESS RELEASE June 24, 2022 Saniona (OMX: SANION), a clinical stage biopharmaceutical company, today announced that professor Helle Prætorius, Univ. of Aarhus, Denmark, made a presentation at the...
Sanionas prekliniska
Sanionas prekliniska kandidat SAN903 uppvisar stabil fibrosdämpande effekt i modell av kronisk njursjukdom
June 24, 2022 02:00 ET | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 24 juni 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling, meddelar idag att professor Helle Prætorius, från Århus universitet i Danmark, har...
Bulletin from the Sa
Bulletin from the Saniona AB annual shareholders’ meeting on May 25, 2022
May 25, 2022 11:00 ET | Saniona AB
PRESS RELEASE May 25, 2022 Today, on May 25, 2022, the annual shareholders’ meeting was held in Saniona AB. The annual shareholders’ meeting was held only by advance voting (postal vote) in...
Kommuniké från årsst
Kommuniké från årsstämma den 25 maj 2022 i Saniona AB
May 25, 2022 11:00 ET | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 25 maj 2022 Idag, den 25 maj 2022, hölls årsstämma i Saniona AB. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer...
Saniona publicerar s
Saniona publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet 2022
May 25, 2022 02:00 ET | Saniona AB
  Q1 2022 (Q1 2021)  Intäkter uppgick till 6,6 MSEK (3,4 M)Rörelseresultat uppgick till -133,2 MSEK (-94,1 M)Periodens resultat uppgick till -133,4 MSEK (-83,4 M)Resultat per aktie uppgick till -2,14...
Saniona publishes it
Saniona publishes its interim report for the first quarter of 2022
May 25, 2022 02:00 ET | Saniona AB
  Q1 2022 (Q1 2021) Revenue was SEK 6.6 M (3.4 M)Operating loss was SEK -133.2 M (-94.1 M)Net loss was SEK -133.4 M (-83.4 M)Loss per share was SEK -2.14 (-1.34)Diluted loss per share was SEK -2.14...
Sanionas kliniska st
Sanionas kliniska studie på hypotalamisk fetma publiceras i vetenskaplig tidskrift
May 23, 2022 02:00 ET | Saniona AB
PRESSMEDDELANDE 23 maj 2022 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelar idag att resultaten från den randomiserade...
Saniona´s Clinical T
Saniona´s Clinical Trial in Hypothalamic Obesity Published in Scientific Journal
May 23, 2022 02:00 ET | Saniona AB
PRESS RELEASE May 23, 2022 Saniona (OMX: SANION), a clinical-stage biopharmaceutical company focused on rare diseases, today announced that the results from the randomized controlled clinical...