Kommuniké från Serendipity Innovations årsstämma 2015
June 11, 2015 07:40 ET | Sdiptech AB
body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Pressmeddelande 11 juni 2015...
Carl Johan Åkesson ny CFO för Serendipity Innovations AB
June 09, 2015 02:58 ET | Sdiptech AB
body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Pressmeddelande 9 juni 2015...
Serendipity Innovations AB (publ.) publicerar delårsrapport för perioden januari-mars 2015
May 21, 2015 02:57 ET | Sdiptech AB
body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Pressmeddelande 21 maj 2015...
Serendipity Innovations AB (publ.) publicerar årsredovisning för 2014
May 13, 2015 03:09 ET | Sdiptech AB
body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Pressmeddelande 13 maj 2015...
Kallelse till årsstämma i Serendipity Innovations AB (publ)
May 12, 2015 02:55 ET | Sdiptech AB
body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Pressmeddelande 12 maj 2015...
Serendipity Innovations utökar ledningen
April 21, 2015 02:15 ET | Sdiptech AB
body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Pressmeddelande 21 april 2015...
Värdeökning inom Serendipity Innovations affärsområde Venture Management bidrar till bolagets intjäning med cirka 26 Mkr
March 23, 2015 03:30 ET | Sdiptech AB
body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} Pressmeddelande 23 mars 2015...
Serendipitys team ringde in bolaget på Nasdaq First North
March 04, 2015 05:39 ET | Sdiptech AB
body { font-family: Arial, Verdana, Helvetica; font-size: 13px;} table.hugin { border-color:black;} td.hugin { padding: 3px; border-color:black;} PressmeddelandeStockholm den 4 mars...
Serendipity godkänns för notering på Nasdaq First North Premier
February 27, 2015 05:35 ET | Sdiptech AB
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,...
Erbjudandet att teckna preferensaktier i Serendipity väsentligt övertecknat
February 23, 2015 03:00 ET | Sdiptech AB
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore,...