Børsmeddelelse nr. 11.2021 Indre værdi pr. 30. april 2021
May 05, 2021 03:53 ET | Small Cap Danmark A/S
DatoIndre værdi, DKK pr. aktie30/04/20213,4 (NB fragået udbytte på DKK 4,0)31/03/20217,428/02/20217,431/01/20217,531/12/20207,3 Opgørelsen er baseret på samme regnskabspraksis som årsrapporten for...
Børsmeddelelse nr. 10.2021 Forløb af ordinær generalforsamling
April 23, 2021 10:11 ET | Small Cap Danmark A/S
SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) afholdte fredag d. 23. april 2021 kl. 16.00 ordinær generalforsamling. Indkaldelse, dagsorden og de fuldstændige forslag fremgår af selskabets...
Børsmeddelelse nr. 09.2021, Delårsrapport 1. kvartal 2021
April 23, 2021 09:10 ET | Small Cap Danmark A/S
SmallCap Danmark A/S’s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 31. marts 2021, hvorfra følgende kan fremhæves: Resultatet for 1. kvartal 2021 blev på DKK...
Børsmeddelelse nr. 14.2021. Udlodning af ekstraordinært udbytte
April 14, 2021 06:54 ET | Small Cap Danmark A/S
Efter salget af selskabets aktiepost i Rias A/S består selskabets aktiver i al væsentlighed af likvider. Bestyrelsen har på den baggrund besluttet at foretage en ekstraordinær udlodning på DKK 4,00...
Børsmeddelelse nr. 07.2021 Indre værdi pr. 31. marts 2021
April 08, 2021 04:05 ET | Small Cap Danmark A/S
DatoIndre værdi, DKK pr. aktie31/03/20217,428/02/20217,431/01/20217,531/12/20207,3 Opgørelsen er baseret på samme regnskabspraksis som årsrapporten for 2020.Opgørelsen er ikke revideret. Der tages...
Børsmeddelelse nr. 06.2021 Indkaldelse til ordinær generalforsamling
March 31, 2021 04:19 ET | Small Cap Danmark A/S
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR nr. 39703416) fredag d. 23. april 2021 kl. 16.00 hos Mazanti-Andersen Korsø Jensen Advokatpartnerselskab, Amaliegade 10,...
Børsmeddelelse nr. 05.2021, Årsrapport 2020
March 12, 2021 06:24 ET | Small Cap Danmark A/S
SmallCap Danmark A/S’s bestyrelse har d.d. behandlet og godkendt årsrapport for perioden 1. januar – 31. december 2020, hvorfra følgende kan fremhæves: SmallCap Danmark A/S’ resultat for 2020 blev...
Børsmeddelelse nr. 04.2021 Indre værdi pr. 28. februar 2021
March 03, 2021 05:54 ET | Small Cap Danmark A/S
DatoIndre værdi, DKK pr. aktie28/02/20217,4031/01/20217,5031/12/20207,30 Følsomheden på den indre værdi af aktier i SmallCap Danmark A/S overfor ændringer i børskursen på aktier i Rias A/S er d.d.:...
Børsmeddelelse nr. 03.2021 Indre værdi pr. 31. januar 2021
February 03, 2021 02:26 ET | Small Cap Danmark A/S
DatoIndre værdi, DKK pr. aktie31/01/20217,5031/12/20207,30 Følsomheden på den indre værdi af aktier i SmallCap Danmark A/S overfor ændringer i børskursen på aktier i Rias A/S er d.d.: Børskurs, Rias...
Børsmeddelelse nr. 02.2021 Storaktionærmeddelelse fra Mission Well Limited
January 08, 2021 04:43 ET | Small Cap Danmark A/S
Med henvisning til §30 i Kapitalmarkedsloven oplyses det hermed at SmallCap Danmark A/S d.d. har modtaget meddelelse om at Mission Well LimitedVistra Corporate Services CentreWickhams Cay II,...