Small Cap Danmark, Den indre værdi er dags dato opgjort til 99,5 kr. pr. aktie
January 11, 2007 03:22 ET | Small Cap Danmark A/S
Den indre værdi er dags dato opgjort til 99,5 kr. pr. aktie...
Small Cap Danmark, den indre værdi er dags dato opgjort til 99,3 kr. pr. aktie
January 10, 2007 03:14 ET | Small Cap Danmark A/S
Den indre værdi er dags dato opgjort til 99,3 kr. pr. aktie...
Small Cap Danmark, den indre værdi er dags dato opgjort til 99,0 kr. pr. aktie
January 09, 2007 03:16 ET | Small Cap Danmark A/S
Den indre værdi er dags dato opgjort til 99,0 kr. pr. aktie....
Small Cap Danmark, Den indre værdi er dags dato opgjort til 98,9 kr. pr. aktie
January 08, 2007 03:46 ET | Small Cap Danmark A/S
Den indre værdi er dags dato opgjort til 98,9 kr. pr. aktie...
Small Cap Danmark, Den indre værdi er dags dato opgjort til 98,8 kr. pr. aktie
January 05, 2007 03:32 ET | Small Cap Danmark A/S
Den indre værdi er dags dato opgjort til 98,8 kr. pr. aktie...
Small Cap Danmark, den indre værdi er dags dato opgjort til 99,1 kr. pr. aktie
January 04, 2007 03:22 ET | Small Cap Danmark A/S
Den indre værdi er dags dato opgjort til 99,1 kr. pr. aktie...
Small Cap Danmark, Den indre værdi er dags dato opgjort til 99,0 kr. pr. aktie.
January 03, 2007 05:11 ET | Small Cap Danmark A/S
Den indre værdi er dags dato opgjort til 99,0 kr. pr. aktie....
Small Cap Danmark, den indre værdi er dags dato opgjort til 97,4 kr. pr. aktie
January 02, 2007 03:29 ET | Small Cap Danmark A/S
Den indre værdi er dags dato opgjort til 97,4 kr. pr. aktie...