logo.jpg
Suominen Corporation: SHARE REPURCHASE 23.12.2021
December 23, 2021 11:30 ET | Suominen Corporation
Suominen CorporationANNOUNCEMENT 23.12.2021      Suominen Corporation: SHARE REPURCHASE 23.12.2021   In the Helsinki Stock Exchange     Trade date23.12.2021 Bourse...
logo.jpg
Suominen Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 23.12.2021
December 23, 2021 11:30 ET | Suominen Oyj
Suominen OyjPörssitiedote 23.12.2021      Suominen Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 23.12.2021   Helsingin...
logo.jpg
Suominen Corporation: SHARE REPURCHASE 22.12.2021
December 22, 2021 11:30 ET | Suominen Corporation
Suominen CorporationANNOUNCEMENT 22.12.2021      Suominen Corporation: SHARE REPURCHASE 22.12.2021   In the Helsinki Stock Exchange     Trade date22.12.2021 Bourse...
logo.jpg
Suominen Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 22.12.2021
December 22, 2021 11:30 ET | Suominen Oyj
Suominen OyjPörssitiedote 22.12.2021      Suominen Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 22.12.2021   Helsingin...
logo.jpg
Suominen Corporation: SHARE REPURCHASE 21.12.2021
December 21, 2021 11:30 ET | Suominen Corporation
Suominen CorporationANNOUNCEMENT 21.12.2021      Suominen Corporation: SHARE REPURCHASE 21.12.2021   In the Helsinki Stock Exchange     Trade date21.12.2021 Bourse...
logo.jpg
Suominen Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.12.2021
December 21, 2021 11:30 ET | Suominen Oyj
Suominen OyjPörssitiedote 21.12.2021      Suominen Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 21.12.2021   Helsingin...
logo.jpg
Suominen Corporation: SHARE REPURCHASE 20.12.2021
December 20, 2021 11:30 ET | Suominen Corporation
Suominen CorporationANNOUNCEMENT 20.12.2021      Suominen Corporation: SHARE REPURCHASE 20.12.2021   In the Helsinki Stock Exchange     Trade date20.12.2021 Bourse...
logo.jpg
Suominen Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.12.2021
December 20, 2021 11:30 ET | Suominen Oyj
Suominen OyjPörssitiedote 20.12.2021      Suominen Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 20.12.2021   Helsingin...
logo.jpg
Suominen Corporation: SHARE REPURCHASE 17.12.2021
December 17, 2021 11:30 ET | Suominen Corporation
Suominen CorporationANNOUNCEMENT 17.12.2021      Suominen Corporation: SHARE REPURCHASE 17.12.2021   In the Helsinki Stock Exchange     Trade date17.12.2021 Bourse...
logo.jpg
Suominen Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.12.2021
December 17, 2021 11:30 ET | Suominen Oyj
Suominen OyjPörssitiedote 17.12.2021      Suominen Oyj: OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 17.12.2021   Helsingin...