Inbjudan till Telia Companys delårsrapport januari-september 2016
October 12, 2016 04:00 ET | Telia Company AB
Telia Companys delårsrapport januari-september 2016 offentliggörs fredagen den 21 oktober 2016, cirka kl 07.00 och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på www.teliacompany.com inför...
Invitation to Telia Company’s Interim Report January-September 2016
October 12, 2016 04:00 ET | Telia Company AB
Telia Company’s Interim report January-September 2016, will be announced on Friday October 21, 2016, at around 7:00 (CET) and a presentation will be available at www.teliacompany.com before the press...
Telia Company tecknar en revolverande kreditfacilitet på 1 500 MEUR
October 03, 2016 02:00 ET | Telia Company AB
Telia Company har tecknat en ny revolverande kreditfacilitet på 1 500 MEUR med en grupp om tretton banker. Faciliteten har en löptid om 5 år och omfattar även två möjligheter till förlängning på ett...
Telia Company signs a EUR 1,500 million revolving credit facility
October 03, 2016 02:00 ET | Telia Company AB
Telia Company has signed a new dual tranche EUR 1,500 million Revolving Credit Facility with a group of thirteen relationship banks. The Facility has a tenor of 5 years and includes two extension...
The U.S. and Dutch authorities present proposed settlement amount
September 15, 2016 01:45 ET | Telia Company AB
The U.S. and Dutch authorities have since the spring of 2014 investigated historical transactions related to Telia Company’s entry into Uzbekistan in 2007. On the evening of 14 September, Telia...
Myndigheter i USA och Nederländerna föreslår förlikningsbelopp
September 15, 2016 01:45 ET | Telia Company AB
Sedan våren 2014 utreder amerikanska och nederländska myndigheter historiska transaktioner rörande Telia Companys etablering i Uzbekistan 2007. Telia Company fick den 14 september på kvällen ny...
Telia Company säljer sitt innehav i den tadzjikiska operatören Tcell
September 07, 2016 03:00 ET | Telia Company AB
Telia Company har kommit överens om att sälja sitt innehav om 60 procent i Central Asian Telecommunications Development B.V. som kontrollerar CJSC “Indigo Tajikistan” (Tcell) till Aga Khan Fund for...
Telia Company divests its stake in Tajik operator Tcell
September 07, 2016 03:00 ET | Telia Company AB
Telia Company has agreed to sell its 60 percent holding in Central Asian Telecommunications Development B.V., which controls CJSC “Indigo Tajikistan” (Tcell), to the Aga Khan Fund for Economic...
TELIA COMPANY DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2016
July 20, 2016 01:00 ET | Telia Company AB
EBITDA-TILLVÄXT OCH STABILA INTÄKTER Sammanfattning andra kvartalet · Före detta segment region Eurasien är rapporterat som innehav för försäljning och som avvecklad verksamhet. Mobilverksamheten...
TELIA COMPANY INTERIM REPORT JANUARY-JUNE 2016
July 20, 2016 01:00 ET | Telia Company AB
EBITDA GROWTH AND STABLE REVENUES Second quarter summary · Former segment region Eurasia is reported as held for sale and discontinued operations. The mobile business Yoigo in Spain and the Sergel...