TeliaSonera to close the acquisition of Cygate
January 26, 2007 08:20 ET | Telia Company AB
TELIASONERA STOCK EXCHANGE RELEASE 26.01.2007 Press Release January 26, 2007 TeliaSonera to close the acquisition of Cygate TeliaSonera has received the approval of the competition...
TeliaSonera: TeliaSonera slutför köpet av Cygate
January 26, 2007 08:17 ET | Telia Company AB
Pressmeddelande 2007-01-26 TeliaSonera slutför köpet av Cygate TeliaSonera har fått Konkurrensverkets godkännande att slutföra köpet av 98,76 procent av aktierna i företaget Cygate AB, som är ledande...
TeliaSoneras avtal om köp av Turkcellaktier giltigt
January 26, 2007 02:00 ET | Telia Company AB
TELIASONERA BÖRSMEDDELANDE 26.1.2007 KL 09.00 Pressmeddelande 2007-01-26 TeliaSoneras avtal om köp av Turkcellaktier giltigt En skiljenämnd vid Internationella Handelskammaren har utfärdat...
TeliaSoneran sopimus Turkcell osakkeiden ostosta sitova
January 26, 2007 02:00 ET | Telia Company AB
TELIASONERA, Lehdistötiedote 26.1.2007 TeliaSoneran sopimus Turkcell osakkeiden ostosta sitova Kansainvälisen kauppakamarin välitystuomioistuin on antanut päätöksen, jonka mukaan...
TeliaSonera's agreement on purchase of Turkcell shares valid
January 26, 2007 02:00 ET | Telia Company AB
TELIASONERA STOCK EXCHANGE RELEASE 26.1.2007 AT 09.00 Press Release January 26, 2007 TeliaSonera's agreement on purchase of Turkcell shares valid An arbitration tribunal of the...
TeliaSonera: TeliaSonera's agreement on purchase of Turkc...
January 26, 2007 01:55 ET | Telia Company AB
Press Release January 26, 2007 TeliaSonera's agreement on purchase of Turkcell shares valid An arbitration tribunal of the International Chamber of Commerce has issued an award finding that a binding...
TeliaSonera: TeliaSoneras avtal om köp av Turkcellaktier ...
January 26, 2007 01:55 ET | Telia Company AB
Pressmeddelande 2007-01-26 TeliaSoneras avtal om köp av Turkcellaktier giltigt En skiljenämnd vid Internationella Handelskammaren har utfärdat ett beslut där skiljenämnden slår fast att ett bindande...
TeliaSonera: TeliaSonera, Sony Ericsson and Ericsson gath...
January 18, 2007 05:19 ET | Telia Company AB
Press Release January 18, 2007 TeliaSonera, Sony Ericsson and Ericsson gather leading players in mobile Internet TeliaSonera, Sony Ericsson and Ericsson will gather leading players in mobile Internet...
TeliaSonera: TeliaSonera, Sony Ericsson och Ericsson saml...
January 18, 2007 05:15 ET | Telia Company AB
TeliaSonera, Sony Ericsson och Ericsson samlar ledande aktörer inom mobilt Internet TeliaSonera, Sony Ericsson och Ericsson samlar ledande aktörer inom mobilt Internet för branschöverskridande...
TeliaSoneras extra bolagsstämma 17 januari 2007
January 17, 2007 11:24 ET | Telia Company AB
TELIASONERA BÖRSMEDDELANDE 17.01.2007 Vid dagens extra bolagsstämma i TeliaSonera AB (publ) beslutades om nyval av följande styrelseledamöter: Maija-Liisa Friman, Conny Karlsson, Lars G...