Telia Company luopuu suomen kielestä pörssitiedottamisessa
May 31, 2016 02:00 ET | Telia Company AB
Telia Company ilmoittaa, että yhtiön pörssitiedotteet, lehdistötiedotteet ja muut tiedonannot julkaistaan tästä lähtien ainoastaan ruotsin ja englannin kielillä, ei enää suomeksi. Lisätietoja Telia...
Telia Company to stop using Finnish as stock exchange communication language
May 31, 2016 02:00 ET | Telia Company AB
Telia Company hereby informs that the company as of now will use Swedish and English – not Finnish – as language in stock exchange releases, press releases and other disclosures. For more...
Telia Company slutar kommunicera på finska vid börskommunikation
May 31, 2016 02:00 ET | Telia Company AB
Telia Company kommer från och med nu att använda svenska och engelska – inte finska – som språk i börsmeddelanden, pressmeddelanden och annan information. För mer information, kontakta gärna vår...
Svenska åklagare lägger ned undersökning om mutbrott i Azerbajdzjan
May 03, 2016 11:30 ET | Telia Company AB
Svenska åklagare har idag meddelat att de lägger ned undersökningen av misstänkt mutbrott i Azerbajdzjan. I och med dagens beslut pågår inte någon annan undersökning i Sverige som berör Telia Company...
Swedish prosecutors close down bribery investigation in Azerbaijan
May 03, 2016 11:30 ET | Telia Company AB
Swedish prosecutors have announced that they close down the investigation regarding suspected bribery in Azerbaijan. After today’s decision, there are no ongoing Swedish investigations that relates to...
Telia Company har återköpt egna aktier för att täcka åtaganden enligt ”Långsiktigt incitamentsprogram 2013/2016”
April 29, 2016 08:00 ET | Telia Company AB
Telia Company AB har idag återköpt 118 398 aktier till en snittkurs på 38,6519 SEK. Bolagets innehav av egna aktier uppgår därmed till 122 986. Aktierna avses distribueras till deltagarna i...
Telia Company has acquired own shares to cover commitments under the “Long Term Incentive Program 2013/2016”
April 29, 2016 08:00 ET | Telia Company AB
Telia Company AB has today acquired 118,398 shares to an average price of SEK 38.6519. The number of treasury shares held by the company is now 122,986. The shares are intended to be distributed to...
Telia Company on ostanut takaisin omia osakkeitaan täyttääkseen pitkäaikaisen kannustinohjelmansa 2013/2016 mukaiset sitoumukset
April 29, 2016 08:00 ET | Telia Company AB
Telia Company AB osti tänään takaisin 118 398 omaa osakettaan 38,6519 kruunun keskihintaan. Yhtiöllä on nyt hallussaan 122 986 omaa osakettaan. Osakkeet on tarkoitus jakaa pitkäaikaiseen...
Telia Company käyttää osakkeiden takaisinostovaltuutuksensa täyttääkseen pitkäaikaisen kannustinohjelmansa 2013/2016 mukaiset sitoumukset
April 29, 2016 04:30 ET | Telia Company AB
Yhtiön hallitus on päättänyt käyttää 12.4.2016 pidetyssä yhtiökokouksessa saamansa valtuutuksen omien osakkeiden takaisinostoon. Täyttääkseen vuoden 2013 yhtiökokouksessa hyväksytyn...
Telia Company exercises mandate to buy back shares to cover commitments under the “Long Term Incentive Program 2013/2016”
April 29, 2016 04:30 ET | Telia Company AB
The Board of Directors has decided to exercise the mandate for the buyback of shares that was approved by the Annual General Meeting on April 12, 2016. To cover commitments under the “Long Term...