Telia Lietuva result
Telia Lietuva results for 12 months of 2023
January 26, 2024 01:00 ET | Telia Lietuva
The Board of Telia Lietuva, AB (hereinafter “Telia Lietuva” or “the Company”) approved unaudited Telia Lietuva, AB Interim Financial Statements, prepared according to International Financial Reporting...
„Telia Lietuva“ 2023
„Telia Lietuva“ 2023 m. 12 mėnesių veiklos rezultatai
January 26, 2024 01:00 ET | Telia Lietuva, AB
Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius...
Telia Lietuva report
Telia Lietuva reporting dates in 2024
December 22, 2023 02:00 ET | Telia Lietuva
We hereby inform that Telia Lietuva AB financial results in 2024 will be released according to the following: - Interim Financial Statements for 12 months of 2023 – January 26- Annual Audited...
„Telia Lietuva“ veik
„Telia Lietuva“ veiklos rezultatų skelbimo 2024 m. datos
December 22, 2023 02:00 ET | Telia Lietuva, AB
Informuojame, kad 2024 metais Telia Lietuva, AB veiklos rezultatus planuojama skelbti tokia tvarka:- sausio 26 d. – 2023 m. 12 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė;- balandžio 5 d. – auditorių...
Decisions of the Ext
Decisions of the Extraordinary General Meeting of Shareholders held on 24 October 2023
October 24, 2023 09:00 ET | Telia Lietuva
On 24 October 2023, the Extraordinary General Meeting of Telia Lietuva, AB (hereinafter ‘the Company’ or ‘Telia Lietuva’) shareholders was held. The Extraordinary General Meeting has decided: ...
Neeilinio visuotinio
Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo įvykusio 2023 m. spalio 24 d. sprendimai
October 24, 2023 09:00 ET | Telia Lietuva, AB
2023 m. spalio 24 d., įvyko Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas. Neeilinis visuotinis „Telia Lietuva“ akcininkų susirinkimas...
Telia Lietuva result
Telia Lietuva results for 9 months of 2023
October 19, 2023 01:00 ET | Telia Lietuva
The Board of Telia Lietuva, AB (hereinafter “Telia Lietuva” or “the Company”) approved unaudited Telia Lietuva, AB Interim Financial Statements, prepared according to International Financial Reporting...
„Telia Lietuva“ 2023
„Telia Lietuva“ 2023 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai
October 19, 2023 01:00 ET | Telia Lietuva, AB
Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius...
Draft decisions of t
Draft decisions of the General Meeting of Shareholders to be held on 24 October 2023
September 22, 2023 03:15 ET | Telia Lietuva
Draft agenda and draft decisions for the Extraordinary General Meeting of Telia Lietuva, AB (hereinafter ‘the Company’ or ‘Telia Lietuva’) shareholders to be held on 24 October 2023 proposed by the...
Visuotinio akcininkų
Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2023 m. spalio 24 d. sprendimų projektai
September 22, 2023 03:15 ET | Telia Lietuva, AB
Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2023 m. spalio 24 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės...