Terranet-Primary-Dark.png
Terranet Holding AB - Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2021
May 12, 2021 02:00 ET | TerraNet AB
Första kvartalet 1 januari – 31 mars 2021 • Intäkterna uppgick till 409 (481) TSEK. • Rörelseresultatet uppgick till -9 906 (-9 440) TSEK. • Periodens nettoresultat uppgick till -9 996 (-10 195)...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet Holding AB - Interim report 1st of January 2021 – 31st March 2021
May 12, 2021 02:00 ET | Terranet
First quarter 1 January — 31 March 2021 • Revenue amounted to 409 thousand (481). • Revenue amounted to SEK -9 426 thousand (-9,440). • Net profit/loss for the period amounted to SEK -9,996...
Terranet etablerar leverantörskedja med Prophesee, Sensor Cortek och Summer Robotics - branschspecialister inom algoritmutveckling för bildanalys och robotautomation
May 10, 2021 01:00 ET | Terranet
Terranet har växlat upp med ett nytt tempo i produktutvecklingen av VoxelFlow genom att nyligen ha undertecknat strategiska samarbetsavtal med Prophesee, Sensor Cortek och Summer Robotics. Samtliga...
Terranet etablerar leverantörskedja med Prophesee, Sensor Cortek och Summer Robotics - branschspecialister inom algoritmutveckling för bildanalys och robotautomation
May 10, 2021 01:00 ET | TerraNet AB
Terranet har växlat upp med ett nytt tempo i produktutvecklingen av VoxelFlow genom att nyligen ha undertecknat strategiska samarbetsavtal med Prophesee, Sensor Cortek och Summer Robotics. Samtliga...
Terranet-Primary-Dark.png
Capitalizing on Momentous Growth, Terranet Enters Various Strategic Partnerships as Ultra-Fast VoxelFlow™ Tech Rapidly Develops
May 05, 2021 09:16 ET | Terranet
Segment Leaders Prophesee and Sensor Cortek Offer Complimentary Solutions Across Segments, Expanding Terranet’s Brand and Speeding up VoxelFlow™ Development Lund, Sweden - April/March XX, 2021 -...
Terranet-Primary-Dark.png
Avstämningsdagar för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO4 B och TO5 B fastställda till den 5 respektive 14 maj 2021
April 29, 2021 13:26 ET | TerraNet AB
Som Terranet AB (”Terranet” eller "Bolaget") kommunicerade den 22 april 2021 har styrelsen beslutat om att emittera teckningsoptioner av serie TO4 B och TO5 B (”Teckningsoptionerna”) till befintliga...
Terranet-Primary-Dark.png
Record dates for allotment of warrants of series TO4 B and TO5 B have been set to May 5 and May 14, 2021, respectively
April 29, 2021 13:26 ET | Terranet
As Terranet AB (”Terranet” or the ”Company”) communicated on April 22, 2021, the board of  directors decided to issue warrants of series TO4 B and TO5 B (the “Warrants”) to the current  shareholders...
Terranet-Primary-Dark.png
Kommuniké från årsstämma i TerraNet Holding
April 29, 2021 12:00 ET | TerraNet AB
Pressmeddelande, Lund 29 april 2021 Kommuniké från årsstämma i TerraNet Holding Årsstämman i TerraNet Holding AB ("TerraNet" eller "Bolaget") hölls idag den 29 april 2021 varvid aktieägarna fattade...
Terranet-Primary-Dark.png
Announcement from TerraNet Holding's annual general meeting
April 29, 2021 12:00 ET | Terranet
Press release, Lund 29 April 2021 Announcement from TerraNet Holding's annual general meeting The annual general meeting of TerraNet Holding AB ("TerraNet" or the "Company") was held today on...
Terranet-Primary-Dark.png
TerraNet ingår låneavtal att finansiera förvärvet av 10,84% av holoride och emitterar två serier vederlagsfria teckningsoptioner
April 22, 2021 09:25 ET | TerraNet AB
EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA,...