Terranet-Primary-Dark.png
Warrants of series TO7 were subscribed to approximately 95 percent and Terranet receives approximately SEK 12.6 million
June 05, 2024 02:00 ET | Terranet
Terranet AB (publ) ("Terranet" or the "Company") today announces the outcome of the exercise of warrants of series TO7. In total, 173,029,725 warrants of series TO7 were exercised, corresponding to...
Terranet-Primary-Dark.png
Teckningsoptioner av serie TO7 nyttjades till cirka 95 procent och Terranet tillförs cirka 12,6 MSEK
June 05, 2024 02:00 ET | Terranet
Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet från nyttjandet av teckningsoptionerna av serie TO7. Totalt nyttjades 173 029 725 teckningsoptioner av serie TO7, motsvarande...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet in collaboration with leading vehicle manufacturers and major suppliers for improved traffic safety
May 29, 2024 02:30 ET | Terranet
AstaZero*, in collaboration with several partners, including Terranet AB and Trafikverket, is launching a new project aimed at significantly improving traffic safety for automated vehicles. The...
Terranet-Primary-Dark.png
Terranet i gemensamt projekt med ledande fordonstillverkare och större underleverantörer för förbättrad trafiksäkerhet
May 29, 2024 02:30 ET | Terranet
AstaZero*, i samarbete med flera partners, däribland Terranet AB och Trafikverket, lanserar ett nytt projekt med målet att kraftigt förbättra trafiksäkerheten för automatiserade fordon. Projektet...
Terranet-Primary-Dark.png
The last day of trading with the warrants of series TO7 in Terranet AB is today, May 29, 2024
May 29, 2024 02:00 ET | Terranet
Today, May 29, 2024, is the last day of trading with the warrants of series TO7 in Terranet AB (publ) (“Terranet” or “the Company”). The exercise period for the warrants of series TO7 runs up until...
Terranet-Primary-Dark.png
Sista dag för handel med teckningsoptionerna av serie TO7 i Terranet AB är idag, den 29 maj 2024
May 29, 2024 02:00 ET | Terranet
Idag, den 29 maj 2024, är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB (publ) (”Terranet” eller "Bolaget"). Teckningsperioden för teckningsoptionerna av serie TO7 pågår...
Terranet-Primary-Dark.png
The Board and management of the Company, as well as companies affiliated with them, intend to exercise warrants corresponding to approximately 27 percent of the outstanding warrants of series TO7 in Terranet AB
May 23, 2024 05:20 ET | Terranet
Terranet AB (publ) (”Terranet” or the "Company") hereby announces the Board and management of the Company, as well as companies affiliated with them, intend to exercise their warrants of series TO7,...
Terranet-Primary-Dark.png
Styrelse och ledning i Bolaget, samt till dem närstående bolag, avser nyttja teckningsoptioner motsvarande cirka 27 procent utestående teckningsoptioner av serie TO7 i Terranet AB
May 23, 2024 05:20 ET | Terranet
Terranet AB (publ) (”Terranet” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att styrelse och ledning i Bolaget, samt till dem närstående bolag, avser nyttja sina innehav av teckningsoptioner av serie TO7, en...
Terranet-Primary-Dark.png
Bulletin from the annual general meeting of Terranet AB on 21 May 2024
May 21, 2024 06:30 ET | Terranet
The annual general meeting of Terranet AB (the “Company”) took place today, 21 May 2024 at Eversheds Sutherland Advokatbyrå’s premises at Sveavägen 20, 3 tr, in Stockholm. The meeting resolved with...
Terranet-Primary-Dark.png
Kommuniké från årsstämma i Terranet AB den 21 maj 2024
May 21, 2024 06:30 ET | Terranet
Årsstämman i Terranet AB (”Bolaget”) ägde rum idag den 21 maj 2024 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Sveavägen 20, 3 tr, i Stockholm. Stämman beslutade med erforderlig majoritet i...