Sista handelsdag av Tilgin-aktier beslutad
January 17, 2012 10:24 ET | Tilgin AB
Sista handelsdag av Tilgin-aktier beslutad Stockholm den 17 januari 2012: Sista dag för handel i Tilgin-aktien på First North satt till 31 januari 2012. Möjligheten att sälja aktier till 91 öre...
Tilgin lanserar den ultimata mjukvaran för Home Gateways
January 17, 2012 05:29 ET | Tilgin AB
Tilgin lanserar den ultimata mjukvaran för Home Gateways Stockholm den 17 januari 2012: Tilgin, en ledande leverantör av lösningar för multiplay- och nästa generations bredbandstjänster, lanserar...
Tilgin ansöker om avlistning
January 03, 2012 08:53 ET | Tilgin AB
Tilgin ansöker om avlistning   Stockholm den 3 januari 2012: Styrelsen för Tilgin AB (publ) (”Tilgin”) har idag, på begäran av M2J Holding AB (”M2J Holding”), beslutat om att ansöka om att handeln i...
M2J Holding har påkallat inlösen av resterande aktier och köper Tilgin-aktier i marknaden till 91 öre per aktie
December 30, 2011 06:07 ET | Tilgin AB
M2J Holding har påkallat inlösen av resterande aktier och köper Tilgin-aktier i marknaden till 91 öre per aktie   Stockholm den 30 december 2011: M2J Holding AB, som innehar drygt 90 procent...
Tilgins huvudägare slår samman aktieinnehav – avser påkalla inlösen av resterande aktier och verka för avlistning av Tilgin-aktien från First North
December 28, 2011 07:57 ET | Tilgin AB
Tilgins huvudägare slår samman aktieinnehav – avser påkalla inlösen av resterande aktier och verka för avlistning av Tilgin-aktien från First North Stockholm den 28 december 2011: · MGA, Jorame...
Ännu en order till Tilgin från stor operatör i sydöstra Europa
December 22, 2011 06:45 ET | Tilgin AB
Ännu en order till Tilgin från stor operatör i sydöstra Europa Stockholm den 22 december 2011: Tilgin, en ledande leverantör av lösningar för multiplay och nästa generations bredbandstjänster, har...
Continued orders to Tilgin from large operator in South Eastern Europe
December 22, 2011 06:45 ET | Tilgin AB
Continued orders to Tilgin from large operator in South Eastern Europe Stockholm December 22, 2011: Tilgin, a leading provider of Home Gateway solutions for multiplay and next-generation broadband...
Bredbånd Nord continues its rollout with Tilgin for advanced triple play
December 21, 2011 09:19 ET | Tilgin AB
Bredbånd Nord continues its rollout with Tilgin for advanced triple play Stockholm December 21, 2011: Tilgin, a leading provider of Home Gateway solutions for multiplay and next-generation broadband...
Bredbånd Nord fortsätter sin utrullning med Tilgin för avancerad triple play
December 21, 2011 09:19 ET | Tilgin AB
Bredbånd Nord fortsätter sin utrullning med Tilgin för avancerad triple play Stockholm den 21 december 2011: Tilgin, en ledande leverantör av lösningar för multiplay och nästa generations...
Tilgin erhåller prövningstillstånd i Kammarrätten i tullmålet
October 27, 2011 05:57 ET | Tilgin AB
Tilgin erhåller prövningstillstånd i Kammarrätten i tullmålet Stockholm, 27 oktober, 2011: Som tidigare kommunicerats har Tilgin under 2007 och 2008 till Förvaltningsrätten i Stockholm (tidigare...