More guests get Tivoli to raise expectations to the result for 2021
September 15, 2021 01:59 ET | Tivoli A/S
Tivoli has during the summer of 2021, especially in late summer, had more guests than previous years and than previously expected, and guests in the Garden having made greater use of its activities....
Flere gæster får Tivoli til at opjustere forventningerne til 2021
September 15, 2021 01:59 ET | Tivoli A/S
Tivoli har i sommeren 2021, herunder særligt i sensommeren, haft flere gæster end tidligere forventet, samtidig med at gæsterne i Haven i højere grad har benyttet Havens udbud. På denne baggrund...
Interim Report for the period 1 January – 30 June 2021 – Expected 1st half year significantly affected by Corona
August 16, 2021 05:01 ET | Tivoli A/S
  On 16th of August 2021 the Supervisory Board of Tivoli A/S has considered and approved the Interim Report for the period 1 January - 30 June 2021. Results for the period 1 January – 30...
Delårsrapport for 1. halvår 2021 - Forventet 1. halvår væsentligt påvirket af Corona
August 16, 2021 05:01 ET | Tivoli A/S
Bestyrelsen for Tivoli A/S har den 16. august 2021 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2021. Resultatet for perioden 1. januar – 30. juni 2021 er i...
Tivoli is updating its expectations for the result for 2021 after the uncertainty about compensation
July 02, 2021 11:20 ET | Tivoli A/S
On 16 April 2021, Tivoli suspended its initial profit expectations for 2021 due to significant uncertainty about the compensation for fixed cost in relation to the limit of maximum support, cf. Stock...
Tivoli opdaterer sine forventninger til resultat for 2021 efter usikkerhed om kompensation
July 02, 2021 11:20 ET | Tivoli A/S
Den 16. april 2021 suspenderede Tivoli sine oprindelige resultatforventninger pga. væsentlig usikkerhed omkring kompensationsomfang for faste omkostninger i forhold til støtteloft jf....
Tivoli A/S – Course of the Annual General Meeting 
April 29, 2021 08:44 ET | Tivoli A/S
Tivoli A/S held the Annual General Meeting on Thursday 29 April 2021 with the agenda as attached.  The annual report was approved, including the Board of Directors' proposal not to distribute...
Tivoli A/S - Forløb af generalforsamlingen
April 29, 2021 08:44 ET | Tivoli A/S
Tivoli A/S afholdt torsdag den 29. april 2021 ordinær generalforsamling med dagsorden som vedhæftet.  Årsrapporten blev godkendt, herunder bestyrelsens fremsatte forslag om ikke at udlodde udbytte...
Tivoli A/S – Interim Report for the period 1 January – 31 March 2021
April 29, 2021 07:05 ET | Tivoli A/S
The Supervisory Board of Tivoli A/S has adopted the Interim Report for the period 1 January – 31 March 2021. Results for the period 1 January – 31 March 2021 in outline: A revenue of DKK...
Tivoli A/S – Delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2021
April 29, 2021 07:05 ET | Tivoli A/S
Bestyrelsen for Tivoli A/S har den 29. april 2021 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 31. marts 2021. Resultat for perioden 1. januar – 31. marts 2021 er i...