Tivoli A/S – Financial Calendar 2020 Update
August 24, 2020 05:48 ET | Tivoli A/S
The board of directors has decided to update the financial calendar 2020 13 March: Annual Report 2019 23 April: Q1 2020 14 August: Q2 2020 25 September: Annual General Meeting 30...
Tivoli A/S - Finanskalender 2020 opdatering
August 24, 2020 05:48 ET | Tivoli A/S
Tivoli A/S’ bestyrelse har besluttet nedenstående ændring til finanskalender for 2020. 13. marts: Årsrapport 2019 23. april: 1. kvartal 2020 14. august: 1. halvår 2020  25....
Tivoli A/S –Interim Report for the period 1 January – 30 June 2020
August 14, 2020 05:32 ET | Tivoli A/S
The Supervisory Board of Tivoli A/S has adopted the Interim Report for the period 1 January – 30 June 20. Results for the period 1 January – 30 June 2020 in outline: A revenue of DKK 163.1...
Tivoli A/S – Delårsrapport for 1. halvår 2020
August 14, 2020 05:32 ET | Tivoli A/S
Bestyrelsen for Tivoli A/S har den 14. august 2020 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2020. Resultatet for perioden 1. januar – 30. juni 2020 er i...
Tivoli expects a significant loss due to significantly fewer guests
June 11, 2020 04:08 ET | Tivoli A/S
The COVID-19 pandemic has had a major impact on Tivoli's business and will continue to do so in the future. Following the opening of the summer season on June 8, 2020 - well over two months later...
Tivoli forventer et betydeligt underskud som følge af væsentligt færre gæster
June 11, 2020 04:08 ET | Tivoli A/S
COVID-19 pandemien har haft stor indvirkning på Tivolis forretning og vil også fremadrettet have det. Tivoli er efter åbningen af sommersæsonen 8. juni 2020 – godt to måneder senere end...
Tivoli A/S –Interim Report for the period 1 January – 31 March 2020
April 23, 2020 04:13 ET | Tivoli A/S
The Supervisory Board of Tivoli A/S has adopted the Interim Report for the period 1 January – 31 March 20. Results for the period 1 January – 31 March 2020 in outline: A revenue of DKK 111.2...
Tivoli A/S – Delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2020
April 23, 2020 04:13 ET | Tivoli A/S
Bestyrelsen for Tivoli A/S har den 23. april 2020 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar – 31. marts 2020. Resultat for perioden 1. januar – 31. marts 2020 er i hovedtræk: ...
Tivoli A/S postpones its Annual General Meeting and recommends to the shareholders that no dividend is distributed for 2019
March 26, 2020 11:38 ET | Tivoli A/S
According to the announced financial calendar, Tivoli A/S should have held the Annual General Meeting Thursday the 23rd of April 2020, at 1:30 pm in the Tivoli Concert Hall. At an extraordinary...
Tivoli A/S udsætter sin generalforsamling og indstiller til aktionærerne, at der ikke udloddes aktieudbytte for 2019
March 26, 2020 11:38 ET | Tivoli A/S
Tivoli A/S skulle i henhold til den offentliggjorte finanskalender have afholdt generalforsamling torsdag den 23. april 2020, kl. 13:30 i Tivolis Koncertsal. Bestyrelsen for Tivoli A/S har på et...