Totalbanken, årsregnskabsmeddelelse 2006
February 15, 2007 09:35 ET | Totalbanken A/S
Historisk resultat i Totalbanken på 87,6 mio.kr. før skat. Primo egenkapitalen forrentes med 37,4% før skat. Netto rente- og gebyrindtægter stiger med 15,8 mio.kr. (14,5%). Årets udlånsvækst er på...
Totalbanken, finanskalender 2007
January 30, 2007 05:01 ET | Totalbanken A/S
Hermed finanskalender 2007 for Totalbanken A/S....
Totalbanken, opjustering af resultatforventningen til 2006
January 22, 2007 04:15 ET | Totalbanken A/S
Totalbanken opjusterer forventningerne til 2006 til et resultat før skat på 87-89 mio. kr....