Totalbanken A/S - Opjustering af forventet resultat 2019
October 16, 2019 05:10 ET | Totalbanken A/S
Totalbanken A/S opjusterer forventningen til Koncernens resultat for 2019 til et resultat før skat i intervallet 65-75 mio.kr. Opjusteringen skyldes høj aktivitet på boligområdet og en generel...
Storaktionærmeddelelse fra Totalbanken A/S
September 20, 2019 06:50 ET | Totalbanken A/S
Totalbanken A/S har den 19. september 2019 modtaget følgende storaktionærmeddelelse: Gartnervænget Vissenbjerg ApS skal hermed meddele, at Gartnervænget den 13. september 2019 har købt aktier i...
Registrering af kapitalforhøjelse i Totalbanken A/S
September 18, 2019 07:55 ET | Totalbanken A/S
I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse nr. 19/2019 kan det oplyses, at kapitalforhøjelsen i forbindelse med Totalbanken A/S’ udbud af 466.666 nye aktier á nominelt DKK 20 er registreret i...
Storaktionærmeddelelse fra Totalbanken A/S
September 16, 2019 07:05 ET | Totalbanken A/S
Totalbanken A/S har den 16. september 2019 modtaget storaktionærmeddelelse i henhold til Lov om Kapitalmarkeder § 38, om at Network Capital Group Holding A/S dags dato har solgt aktier i Totalbanken...
Indberetning af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i Totalbanken A/S
September 12, 2019 05:55 ET | Totalbanken A/S
I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 1, litra a foretager Totalbanken A/S hermed indberetning om ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med aktier i...
Totalbanken A/S afslutter fuldtegnet fortegningsemission
September 12, 2019 05:45 ET | Totalbanken A/S
Tegningsperioden for de udbudte aktier er afsluttet, og fortegningsemissionen er fuldtegnet med 466.666 stk. udbudte aktier á nom. DKK 20 til en kurs på 76,050 pr. udbudt aktie, svarende til et...
Storaktionærmeddelelse
August 26, 2019 04:30 ET | Totalbanken A/S
Totalbanken A/S har den 23. august 2019 modtaget følgende storaktionærmeddelelse: Network Group Capital Holding A/S skal hermed meddele, i henhold til Lov om Kapitalmarkeder § 38, at Network Capital...
Kapitalforhøjelse i Totalbanken
August 21, 2019 02:00 ET | Totalbanken A/S
Bestyrelsen i Totalbanken har i dag besluttet at udnytte sin bemyndigelse i vedtægternes § 4 til at forhøje selskabets aktiekapital, med fortegningsret for Bankens aktionærer. Attachment ...
Halvårsrapport 2019 fra Totalbanken A/S
August 20, 2019 03:45 ET | Totalbanken A/S
Halvårets resultat efter skat stiger med 12,4 mio.kr. (49 %) og udgør et overskud på 37,6 mio.kr. mod 25,2 mio.kr. i samme periode året før. Resultatet forrenter egenkapitalen med 20,2 % p.a.  I et...
Opjustering af forventet resultatet 2019 som følge af kommende salg af 75 % af aktier i Sparinvest Holdings SE
June 28, 2019 03:45 ET | Totalbanken A/S
Totalbanken A/S opjusterer forventningerne til resultatet før skat for 2019 med 13 mio.kr. fra intervallet 35-40 mio.kr. til intervallet 48-53 mio.kr. Opjusteringen skyldes det forventede kommende...