SIA VIA SMS Group interim six month report for year 2017
August 31, 2017 09:43 ET | VIA SMS group
During the period from January 1, 2017 to June 30, 2017, the Company’s operations were successful; the Company has closed the reporting period with a net turnover of EUR 9 567 475 and...
SIA VIA SMS Group starpperiodu pārskats par 2017 gada 6 mēnešiem
August 31, 2017 09:43 ET | VIA SMS group
Pārskata periodā SIA VIA SMS Group ir strādājusi veiksmīgi, tās neto apgrozījums sasniedzis EUR 9 567 475, kas, salīdzinot ar to pašu periodu 2016. gadā, ir par 22% vairāk. Lielāko...
SIA VIA SMS Group revidēts konsolidētais gada pārskats par 2016.gadu
April 27, 2017 09:39 ET | VIA SMS group
Pārskata periodā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim VIA SMS Group, neto apgrozījums sasniedza EUR 16 545 403, kas, salīdzinot ar 2015. gadu, ir par 22% vairāk. Lielāko...
Audited consolidated financial statements of SIA VIA SMS Group for year 2016
April 27, 2017 09:39 ET | VIA SMS group
During the period from January 1, 2016 till December 31, 2016, VIA SMS Group has closed the reporting period with a net turnover of EUR 16 545 403 and increase of it of 22% in...
SIA VIA SMS Group starpperiodu pārskats par 2016.gada divpadsmit mēnešiem
February 28, 2017 10:55 ET | VIA SMS group
Pārskata periodā no 2016. gada 1. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim VIA SMS Group, neto apgrozījums sasniedza EUR 16 579 232, kas, salīdzinot ar 2015. gadu, ir par 22% vairāk....
SIA VIA SMS Group interim twelve month report for year 2016
February 28, 2017 10:55 ET | VIA SMS group
During the period from January 1, 2016 till December 31, 2016, VIA SMS Group has closed the reporting period with a net turnover of EUR 16 579 232 and increase of it of 22% in...
SIA “VIA SMS Group” Finanšu kalendārs
December 19, 2016 10:34 ET | VIA SMS group
SIA "VIA SMS Group" nerevidētos finanšu pārskatus 2017.gadā publiskos sekojoši: •        par 2016.gada 12 mēnešiem - no 2017.gada 26. līdz...
SIA „VIA SMS Group” Financial calendar
December 19, 2016 10:34 ET | VIA SMS group
The unaudited financial statements of SIA "VIA SMS Group" will be made public in 2017 as follows: •        for 12 months of 2016 - from February 26 to 28,...
Veiktie labojumi: SIA VIA SMS Group starpperiodu pārskats par 2016 gada 6 mēnešiem
September 07, 2016 03:18 ET | VIA SMS group
Veiktie labojumi: Atkārtoti tiek publicēti 2016. gada starpperiodu pārskati par sešiem mēnešiem latviešu un angļu valodā, jo iepriekš publicētajos starpperiodu pārskatos par sešiem mēnešiem kļūdaini...
Correction: SIA VIA SMS Group interim six month report for year 2016
September 07, 2016 03:18 ET | VIA SMS group
Correction: 2016 interim reports for 6 month in Latvian language and English language are published repeatedly, as previously published interim report in Latvian language had attachments in...