AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA neauditēta konsolidēta finanšu informācija par 2021. gada pirmajiem 3 mēnešiem
May 31, 2021 09:52 ET | Valmieras stikla skiedra
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA publicē uzņēmuma vadības ziņojumu un neauditēto konsolidēto finanšu informāciju par 2021. gada pirmajiem trīs mēnešiem, ar kuru var iepazīties pielikumā zemāk divās...
Unaudited consolidated financial information of AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA for the 3-month period ended 31 March 2021
May 31, 2021 09:52 ET | Valmieras stikla skiedra
VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA, AS publishes its management report and the unaudited financial statements for the first three months of 2021. The report and the statements are available in the attachment...
Election of the Management Board of VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA AS
May 27, 2021 01:37 ET | Valmieras stikla skiedra
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA informs that on May 26, 2021 the Council has elected the Management Board of AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA with the term of office beginning on May 30, 2021. The Management...
Ievēlēta AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde
May 27, 2021 01:37 ET | Valmieras stikla skiedra
Akciju sabiedrība VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA informē, ka 2021. gada 26. maija Padomes sēdē ievēlēta AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde ar pilnvaru termiņa sākumu 2021. gada 30. maijā. Valdes pilnvaru...
Correction: Audited annual report of AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA for 2020
May 21, 2021 09:57 ET | Valmieras stikla skiedra
Correction: The file of Remuneration Report 2020 added to the announcement. VALMIERA GLASS GROUP’S consolidated net sales - EUR 95.8 million In 2020, the consolidated net sales of VALMIERAS STIKLA...
Correction: Auditēts AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2020. gada pārskats
May 21, 2021 09:57 ET | Valmieras stikla skiedra
Labojums: Paziņojumam pievienots fails – Atalgojuma ziņojums par 2020. gadu. VALMIERA GLASS GRUPAS konsolidētais neto apgrozījums - EUR 95,8 miljoni eiro AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (turpmāk tekstā...
Announcement of “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” about the results of mandatory buyout offer
May 20, 2021 01:38 ET | Valmieras stikla skiedra
By the decision of the Financial and Capital Market Commission of April 13, 2021, Duke I S.à r.l. (a private limited company entered on the Trade and Companies Register of the Grand Duchy of...
Ziņojums par obligātā AS “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” akciju atpirkšanas piedāvājuma rezultātiem
May 20, 2021 01:38 ET | Valmieras stikla skiedra
Ar 2021. gada 13. aprīlī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pieņemto lēmumu Duke I S.à r.l., (Luksemburgas Lielhercogistes Uzņēmumu un komercreģistrā ierakstīta privāta kapitālsabiedrība...
Auditēts AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA 2020. gada pārskats
April 30, 2021 16:08 ET | Valmieras stikla skiedra
VALMIERA GLASS GRUPAS konsolidētais neto apgrozījums - EUR 95,8 miljoni eiro AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA (turpmāk tekstā – Sabiedrība) un tās meitas uzņēmumu (turpmāk tekstā - VALMIERA GLASS GRUPA...
Audited annual report of AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA for 2020
April 30, 2021 16:08 ET | Valmieras stikla skiedra
VALMIERA GLASS GROUP’S consolidated net sales - EUR 95.8 million In 2020, the consolidated net sales of VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA AS (hereinafter – the Company) and its subsidiaries (hereinafter –...