Viking Line Flaggnin
Viking Line Flaggningsanmälan
June 20, 2019 03:00 ET | Viking Line Abp
Viking Line Abp FLAGGNINGSANMÄLAN 20.6.2019, kl. 10.00 VIKING LINE ABP:S MEDDELANDE I ENLIGHET MED 9 KAP, 10§ VÄRDEPAPPERSMARKNADSLAGEN    Viking Line Abp har igår den 19 juni 2019 mottagit...
Decisions of Viking
Decisions of Viking Line Abp's Annual General Meeting 2019
April 25, 2019 07:00 ET | Viking Line Abp
Viking Line Abp           DECISIONS OF GENERAL MEETING               25.4.2019, 2:00 PM Decisions of Viking Line's Annual General Meeting 2019 The Annual General Meeting of Viking Line Abp was...
Viking Line Abp:n va
Viking Line Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2019
April 25, 2019 07:00 ET | Viking Line Abp
Viking Line Abp         YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET          25.4.2019, klo 14.00 Viking Line Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 2019 Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin...
Kommuniké från Vikin
Kommuniké från Viking Line Abp's ordinarie bolagsstämma 2019
April 25, 2019 07:00 ET | Viking Line Abp
Viking Line Abp          KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA            25.4.2019, kl. 14.00 Kommuniké från Viking Lines ordinarie bolagsstämma 2019 Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls idag den...
Viking Line: Toimint
Viking Line: Toimintakatsaus ajalta tammikuu - maaliskuu 2019
April 25, 2019 02:00 ET | Viking Line Abp
Viking Line Abp        TOIMINTAKATSAUS         25.4.2019, klo 09.00 Toimintakatsaus ajalta tammikuu - maaliskuu 2019 Tammikuu–maaliskuu 2019 (tammikuu–maaliskuu 2018) Liikevaihto oli 95,8...
Viking Line: Verksam
Viking Line: Verksamhetsöversikt för perioden januari - mars 2019
April 25, 2019 02:00 ET | Viking Line Abp
Viking Line Abp             VERKSAMHETSÖVERSIKT          25.4.2019, kl. 09.00 Verksamhetsöversikt för perioden januari – mars 2019 Januari–mars 2019 (jämfört med januari–mars 2018) ...
Viking Line: Busines
Viking Line: Business Review for the period January - March 2019
April 25, 2019 02:00 ET | Viking Line Abp
Viking Line Abp         BUSINESS REVIEW        25.4.2019, 9.00 AMBUSINESS REVIEW FOR THE PERIOD JANUARY - MARCH 2019 January–March 2019 (compared to January–March 2018) Sales...
Viking Line Abp: Inv
Viking Line Abp: Invitation to the Annual General Meeting
April 01, 2019 01:30 ET | Viking Line Abp
Viking Line Abp     NOTICE TO GENERAL MEETING     1.4.2019, 8.30 AM Invitation to the Annual General Meeting The shareholders in Viking Line Abp are invited to the Annual General Meeting,...
Viking Line Abp: Bol
Viking Line Abp: Bolagsstämmokallelse
April 01, 2019 01:30 ET | Viking Line Abp
Viking Line Abp        KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA       1.4.2019, kl. 08.30 Bolagsstämmokallelse Aktieägarna i Viking Line Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 25 april...
Viking Line Abp: Yht
Viking Line Abp: Yhtiökokouskutsu
April 01, 2019 01:30 ET | Viking Line Abp
Viking Line Abp       YHTIÖKOKOUSKUTSU         1.4.2019, klo 08.30Yhtiökokouskutsu Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 25....