Virtune AB (Publ) la
Virtune AB (Publ) lanserar Virtune Staked Cardano ETP på Nasdaq Stockholm
May 15, 2024 03:33 ET | Virtune AB (Publ)
Stockholm, den 15 maj 2024 - Virtune, en svensk reglerad kapitalförvaltare av digitala tillgångar, meddelar idag lanseringen av en ny innovativ och efterlängtad krypto-ETP, Virtune Staked Cardano ETP,...
Virtune AB (Publ) is
Virtune AB (Publ) is launching Virtune Staked Cardano ETP on Nasdaq Stockholm
May 15, 2024 03:33 ET | Virtune AB (Publ)
Stockholm, May 15th, 2024 - Virtune, a Swedish regulated digital asset manager is announcing the launch of a new innovative and awaited crypto ETP, Virtune Staked Cardano ETP, on Nasdaq Stockholm, the...
 Virtune AB (Publ) (
Virtune AB (Publ) (“Virtune”) har genomfört den månatliga rebalanseringen för april 2024 av Virtune Crypto Top 10 Index ETP, Nordens första kryptoindex-ETP.
May 02, 2024 04:18 ET | Virtune AB (Publ)
Stockholm, 2 maj 2024 - Virtune meddelar idag att man har slutfört den månatliga rebalanseringen för Virtune Crypto Top 10 Index ETP där flera nya kryptovalutor, inklusive Solana, XRP och Cardano, har...
Virtune AB (Publ) ("
Virtune AB (Publ) ("Virtune") has completed the monthly rebalancing for April 2024 of its Virtune Crypto Top 10 Index ETP, the first crypto index ETP in the Nordics.
May 02, 2024 04:18 ET | Virtune AB (Publ)
Stockholm, 2nd of May 2024 - Today Virtune announces that it has finalized its monthly rebalancing for Virtune Crypto Top 10 Index ETP where several new cryptocurrencies including Solana, XRP and...
LOGO.png
Regulatoriskt pressmeddelande 2024–04–18
April 18, 2024 13:09 ET | Virtune AB (Publ)
Den 18:e april 2024 hölls årsstämma i Virtune AB (publ) och nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades: Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna...
Virtune AB (Publ) la
Virtune AB (Publ) lanserar Virtune Staked Solana ETP och Virtune Staked Polygon ETP på Nasdaq Stockholm
April 10, 2024 03:55 ET | Virtune AB (Publ)
Stockholm, 10 april 2024 - Virtune, en svensk reglerad kapitalförvaltare av digitala tillgångar, meddelar idag lanseringen av två nya innovativa och efterfrågade krypto-ETP:er, Virtune Staked Solana...
Virtune AB (Publ) is
Virtune AB (Publ) is launching Virtune Staked Solana ETP and Virtune Staked Polygon ETP on Nasdaq Stockholm
April 10, 2024 03:55 ET | Virtune AB (Publ)
Stockholm, April 10th, 2024 - Virtune, a Swedish regulated digital asset manager is announcing the launch of two new innovative and highly anticipated crypto ETPs, Virtune Staked Solana ETP and...
Virtune AB (Publ) fö
Virtune AB (Publ) förnyar sitt EU-Grundprospekt för emissionsprogrammet av krypto ETP:er enligt EU-regelverk och publicerar Grundprospektet för 2024
April 05, 2024 08:19 ET | Virtune AB (Publ)
Stockholm, Sverige, 5 april 2024 - Virtune, en reglerad svensk emittent av börshandlade produkter inom krypto (ETP), är stolta över att meddela att de har förnyat sitt EU-Grundprospekt den 5 april...
Virtune AB (Publ) su
Virtune AB (Publ) successfully renews its EU Base Prospectus for crypto ETP issuance under EU regulations and publishes 2024 Base Prospectus
April 05, 2024 08:19 ET | Virtune AB (Publ)
Stockholm, Sweden, April 5, 2024 - Virtune, a regulated Swedish issuer of crypto Exchange Traded Products (ETPs), is proud to announce that it has renewed its EU Base Prospectus on April 5, 2024.  ...
Virtune AB (Publ) ("
Virtune AB (Publ) ("Virtune") has completed the monthly rebalancing for March 2024 of its Virtune Crypto Top 10 Index ETP, the first crypto index ETP in the Nordics
April 02, 2024 03:12 ET | Virtune AB (Publ)
Virtune AB (Publ) ("Virtune") has completed the monthly rebalancing for March 2024 of its Virtune Crypto Top 10 Index ETP, the first crypto index ETP in the Nordics. Stockholm, 2nd of April 2024 -...