REPORT 2Q-2009
August 20, 2009 02:41 ET | Wilson ASA
Report 2Q-2009   Please find enclosed the report for the 2. quarter 2009.     Wilson ASA Bergen, 20. August 2009...
KVARTALSRAPPORT - 2Q-2009
August 20, 2009 02:41 ET | Wilson ASA
Kvartalsrapport 2Q-2009   Vedlagt følger selskapets kvartalsrapport for 2. kvartal 2009.     Wilson ASA Bergen, 20. august 2009...
REPORT 1Q-2009
May 14, 2009 03:20 ET | Wilson ASA
Report - 1Q-2009Please find enclosed the report for the 1. quarter 2009.Wilson ASABergen, 14. May 2009...
KVARTALSRAPPORT - 1Q-2009
May 14, 2009 03:04 ET | Wilson ASA
Kvartalsrapport - 1Q-2009.Vedlagt følger selskapets kvartalsrapport for 1. kvartal 2009.Wilson ASABergen, 14. mai 2009...
ÅRLIG OVERSIKT
April 23, 2009 03:10 ET | Wilson ASA
Utstedere av børsnoterte omsettelige verdipapirer er pålagt å sende til børsen en årlig oversikt over informasjon som er gjort tilgjengelig for allmenheten, jfr. Verdipapirhandelloven §5-11. Vedlagt...
SALG AV SKIP
April 21, 2009 09:50 ET | Wilson ASA
Wilson har solgt skipet MV Mingo (3.700 dwt, 1980) for salgssum rundt bokført verdi.   Wilson har solgt bulkskipet MV Mingo til et Marshall Islands registrert selskap for USD 540.000. Skipet er...
MELDEPLIKTIG HANDEL
April 16, 2009 10:11 ET | Wilson ASA
Meldepliktig handel - nærstående til styremedlem kjøper 373.000 aksjer   Ivan AS, nærstående til styremedlem Ellen Solstad, har i dag kjøpt 373.000 aksjer i Wilson ASA til kurs 18,50.Ny...
EKS. UTBYTTE NOK 1,- I DAG
April 03, 2009 01:56 ET | Wilson ASA
Aksjene i Wilson ASA noteres eks. utbytte NOK 1,- fra og med i dag, 03. april 2009.Wilson ASABergen, 03. april 2009...
AVHOLDT GENERALFORSAMLING
April 02, 2009 09:10 ET | Wilson ASA
Avholdt generalforsamling - alle saker vedtatt som innstilt.   Det ble i dag, 2. april 2009, avholdt ordinær generalforsamling i Wilson ASA. Alle saker ble vedtatt som innstilt. Styrets forslag...
ÅRSRAPPORT 2008
March 12, 2009 03:24 ET | Wilson ASA
Selskapets årsrapport for 2008 er lagt ut på www.newsweb.no og selskapets hjemmeside www.wilsonship.no   Selskapets årsrapport for 2008 er lagt ut på www.newsweb.no og selskapets hjemmeside...