PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2008
November 10, 2008 10:42 ET | Wilson ASA
INVITASJON TIL PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 3. KVARTAL 2008.   Wilson ASA inviterer til presentasjon av selskapets resultat for 3. kvartal 2008 på torsdag 13. november kl 08.30 i...
NESSKIP HF - SALGSOPSJON MINORITETSAKSJONÆR UTØVES
November 07, 2008 09:44 ET | Wilson ASA
MINORITETSAKSJONÆR I NESSKIP UTØVER SALGSOPSJON. WILSON ØKER SIN ANDEL I NESSKIP TIL 85,5 %.   I 2006 kjøpte Wilson majoriteten av aksjene i det islandske rederiet Nesskip hf. De øvrige...
STYREMEDLEM FRATRER
October 31, 2008 05:39 ET | Wilson ASA
Som følge av oppstart i ny jobb vil styremedlem og nestleder i styret i Wilson ASA Katrine Trovik tre ut av styret i selskapet.   Trovik tiltrer sin nye stilling i DnB NOR Bank ASA den 01....
LANGSIKTIG BEFRAKTNINGSAVTALE
October 16, 2008 06:46 ET | Wilson ASA
Wilson har inngått langsiktig avtale med Hydro Aluminium for beskjeftigelse av skipene MV Leiro (3.580 dwt - 1981) og MV Lindo (3.580 dwt - 1982).   Den nye avtalen vil være fast for 10 år fra...
FUSJON I DATTERSELSKAP
October 13, 2008 07:58 ET | Wilson ASA
Styrene i Wilson Shipowning AS og Actinor Bulk AS er i dag blitt enige om fusjon mellom selskapene med Wilson Shipowning AS som det overtakende selskap og Actinor Bulk AS som det overdragende...
SKIPSKJØP
October 03, 2008 04:07 ET | Wilson ASA
Wilson har erklært kjøpsopsjon for 2 skip som er på bareboat fra selskaper under Caiano AS. Dette gjelder MV Wilson Gijon (1993, 3.540 dwt) og MV Wilson Gdynia (1994, 3.540 dwt). Caiano AS er...
PURCHASE OF VESSELS
October 03, 2008 04:07 ET | Wilson ASA
Wilson has declared purchase options for 2 vessels in accordance with bareboat charter parties with companies associated with Caiano AS.   This relates to MV Wilson Gijon (1993, 3.540 dwt) and...
SKIPSKJØP
September 24, 2008 09:33 ET | Wilson ASA
Wilson har inngått avtale med selskapet Arno Shipping Ltd. om kjøp av containerskipet MV Doris.   MV Doris er bygget i 1997 og er søsterskip til MV ECL Challenger (1995) som Wilson kjøpte i...
PURCHASE OF VESSEL
September 24, 2008 09:33 ET | Wilson ASA
Wilson has entered into an agreement with Arno Shipping Ltd. regarding the purchase of the container vessel MV Doris.   MV Doris is built in 1997 and is a sister vessel of MV ECL Challenger...
WILSON ASA ACQUIRES 100 % OF EURO CONTAINER LINE
September 03, 2008 09:51 ET | Wilson ASA
Wilson and Eimskip have today entered into an agreement in which Eimskip has agreed to sell their 50 % share in Euro Container Line (`ECL`) to Wilson. Wilson will after the transaction own 100 % of...