HOYLU AB ANNOUNCES USER NUMBERS AND ARR FOR JANUARY 2021
February 04, 2021 02:30 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sweden, February 4, 2021 – Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, today announced user numbers and Annual Recurring Revenue (“ARR)” as of the end of...
HOYLU AB OFFENTLIGGÖR ANTAL ANVÄNDARE OCH ARR FÖR JANUARI 2021
February 04, 2021 02:30 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sverige, 4 februari 2021 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, presenterade idag antal användare och Årliga återkommande intäkter (ARR) från och med...
HOYLU CONTINUES TO EXPAND ITS BUSINESS WITHIN CONSTRUCTION
November 26, 2020 02:45 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sweden, November 26, 2020 – Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, announced today that it has received an additional order from Walbridge, a full-service...
HOYLU FORTSÄTTER ATT EXPANDERA SIN VERKSAMHET INOM BYGGSEKTORN
November 26, 2020 02:45 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sverige, 26 november 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, meddelade idag att man fått ytterligare en order från Walbridge, en...
HOYLU AB PUBLISHES THE INTERIM REPORT FOR JANUARY - SEPTEMBER 2020
November 20, 2020 02:30 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sweden, November 20, 2020 The complete version of the Interim Report for January - September 2020 is attached in this press release and is available on Hoylu's web site (www.hoylu.com). ...
HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2020
November 20, 2020 02:30 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sverige, 20 november 2020 “Distansarbete, digital transformation och behovet av verktyg som är mer ändamålsenliga och enkla att använda är faktorer som driver en enorm efterfrågan på...
HOYLU AB: HOYLU WORKSPACES NOW PROVIDES TEMPLATES
September 17, 2020 02:45 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sweden, September 17, 2020 – Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, announced today the immediate addition of a template library to Hoylu workspaces for...
HOYLU AB: HOYLU WORKSPACES ERBJUDER NU MALLAR
September 17, 2020 02:45 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sverige, 17 september 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, tillkännagav idag att ett mallbibliotek omedelbart finns tillgängligt i alla...
HOYLU AB ANNOUNCES PRELIMINARY REVENUE NUMBERS FOR Q2, 2020
July 13, 2020 02:45 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sweden, July 13, 2020 – Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, today announced preliminary numbers for Q2, 2020. Revenues in the first quarter were SEK...
HOYLU AB: HOYLU SLÄPPER PRELIMINÄRA SIFFROR FÖR ANDRA KVARTALET 2020
July 13, 2020 02:45 ET | Hoylu AB
Stockholm, den 13 juli 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar, meddelade idag preliminära siffror för det andra kvartalet 2020. Omsättningen under andra kvartalet uppgick till 8,0...