HOYLU AB ANNOUNCES PRELIMINARY NUMBERS FOR Q4, 2020
January 08, 2021 02:45 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sweden, January 8, 2021 – Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, today announced preliminary numbers for Q4, 2020. Annual Recurring Revenues (ARR)...
HOYLU AB PUBLICERAR PRELIMINÄRA SIFFROR FÖR Q4, 2020
January 08, 2021 02:45 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sverige, Januari 8, 2021 – Hoylu en ledande aktör inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, presenterar idag siffror för det fjärde kvartalet (Q4), 2020. Årligt...
HOYLU AB PUBLISHES THE INTERIM REPORT FOR JANUARY - SEPTEMBER 2020
November 20, 2020 02:30 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sweden, November 20, 2020 The complete version of the Interim Report for January - September 2020 is attached in this press release and is available on Hoylu's web site (www.hoylu.com). ...
HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - SEPTEMBER 2020
November 20, 2020 02:30 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sverige, 20 november 2020 “Distansarbete, digital transformation och behovet av verktyg som är mer ändamålsenliga och enkla att använda är faktorer som driver en enorm efterfrågan på...
HOYLU AB PUBLISHES THE FIRST HALF YEAR 2020 INTERIM REPORT
August 21, 2020 02:45 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sweden, August 21, 2020 The complete version of the First Half Year 2020 Interim Report is attached in this press release and is available on Hoylu’s web site (www.hoylu.com). ...
HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI – JUNI 2020
August 21, 2020 02:45 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sverige, 21 augusti 2020 “Medan Hoylus verksamhet i det förflutna varit centrerad kring HoyluWall och mjukvara, har vårt fokus skiftat till växande antal användare av programvara som...
HOYLU AB: HOYLU RECEIVES ANOTHER ORDER FROM PARTNER IN RUSSIA
July 01, 2020 02:45 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sweden, July 1, 2020 – Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, announced today that it has received another order from Polymedia, a leading integrator and...
HOYLU AB: HOYLU MOTTAGER ÄNNU EN ORDER FRÅN PARTNER I RYSSLAND
July 01, 2020 02:45 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sverige den 1 juli 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar tillkännagav idag att man mottagit ytterligare en order från Polymedia, en framstående integrerare,...
HOYLU AB: HOYLU RECEIVES NEW ORDERS FROM PARTNER IN RUSSIA
June 30, 2020 02:45 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sweden, June 30, 2020 – Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, announced today that it has received new orders from Polymedia, a leading integrator and...
HOYLU AB: HOYLU AB (PUBL) MOTTAGER NYA ORDER FRÅN RYSK SAMARBETSPARTNER.
June 30, 2020 02:45 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sverige, 30:e juni 2020 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar tillkännagav idag att man mottagit nya order från Polymedia, en framstående integrerare, mjukvaruutvecklare och...