HOYLU RECEIVES ORDER FROM LARGE CONSTRUCTION FIRM IN THE US
May 07, 2021 02:45 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sweden, May 7, 2021 – Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, announced today that it has received an order from Barton Malow, (www.bartonmalow.com), a...
HOYLU MOTTAGER ORDER FRÅN STOR BYGGFIRMA I USA
May 07, 2021 02:45 ET | Hoylu AB
Stockholm den 7 maj 2021 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, meddelade idag att man fått en order från Barton Malow, (www.bartonmalow.com), ett fullservice...
HOYLU AB: NUMBER OF USERS INCREASED 9% IN APRIL
May 06, 2021 02:30 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sweden, May 6, 2021 – Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, today announced user numbers and Annual Recurring Revenue (“ARR)” as of the end of April 2021....
HOYLU AB: ANTAL ANVÄNDARE ÖKADE MED 9% I APRIL
May 06, 2021 02:30 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sverige, 6 maj 2021 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, presenterade idag antal användare och Årliga återkommande intäkter (ARR) från och med slutet av...
Hoylu AB: Publishes its Annual Report for 2020
April 30, 2021 02:30 ET | Hoylu AB
Hoylu AB (publ) announced today that the Annual Report for 2020 is attached to this press release and is available on Hoylu's web site: (https://www.hoylu.com/investor-relations/financial-reports/). ...
Hoylu AB: Publicerar årsredovisning för 2020
April 30, 2021 02:30 ET | Hoylu AB
Hoylu AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets...
NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF HOYLU AB (PUBL)
April 21, 2021 15:00 ET | Hoylu AB
N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the Annual General Meeting in Hoylu AB (publ), and in case of any discrepancies between the Swedish...
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)
April 21, 2021 15:00 ET | Hoylu AB
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL) Aktieägarna i Hoylu AB (publ), org. nr 559084-6381 ("Bolaget") kallas härmed till Bolagets årsstämma Fredagen den 21 maj 2021, kl. 09.00 hos Eversheds...
HOYLU AB: QUARTER OVER QUARTER ARR INCREASED BY 18% AS OF END OF MARCH 2021
April 07, 2021 02:30 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sweden, April 7, 2021 – Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, today announced user numbers and Annual Recurring Revenue (“ARR)” as of the end of March...
HOYLU AB: ARR ÖKADE MED 18% KVARTALET ÖVER KVARTALET I SLUTET AV MARS 2021
April 07, 2021 02:30 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sverige, 7 april 2021 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, presenterade idag antal användare och Årliga återkommande intäkter (ARR) från och med slutet...