Hoylu AB: Publicerar årsredovisning för 2020
April 30, 2021 02:30 ET | Hoylu AB
Hoylu AB (publ) meddelar idag att årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets...
NOTICE TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF HOYLU AB (PUBL)
April 21, 2021 15:00 ET | Hoylu AB
N.B. This English text is an unofficial translation of the Swedish original of the notice to attend the Annual General Meeting in Hoylu AB (publ), and in case of any discrepancies between the Swedish...
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL)
April 21, 2021 15:00 ET | Hoylu AB
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I HOYLU AB (PUBL) Aktieägarna i Hoylu AB (publ), org. nr 559084-6381 ("Bolaget") kallas härmed till Bolagets årsstämma Fredagen den 21 maj 2021, kl. 09.00 hos Eversheds...
HOYLU AB: QUARTER OVER QUARTER ARR INCREASED BY 18% AS OF END OF MARCH 2021
April 07, 2021 02:30 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sweden, April 7, 2021 – Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, today announced user numbers and Annual Recurring Revenue (“ARR)” as of the end of March...
HOYLU AB: ARR ÖKADE MED 18% KVARTALET ÖVER KVARTALET I SLUTET AV MARS 2021
April 07, 2021 02:30 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sverige, 7 april 2021 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, presenterade idag antal användare och Årliga återkommande intäkter (ARR) från och med slutet...
Bulletin from the extraordinary general meeting in Hoylu AB (publ)
March 23, 2021 14:30 ET | Hoylu AB
Stockholm on March 23, 2021 – An extraordinary general meeting in Hoylu AB (publ) (the “Company”) was held today on March 23, 2021 at the premises of Eversheds Sutherland Advokatbyrå located at...
Kommuniké från extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ)
March 23, 2021 14:30 ET | Hoylu AB
Stockholm den 23 mars 2020 – Extra bolagsstämma i Hoylu AB (publ) (”Bolaget”) hölls idag den 23 mars 2021 i Eversheds Sutherland Advokatbyrås lokaler på Strandvägen 1 i Stockholm varvid aktieägarna...
Hoylu Welcomes Eugene Feldman as the VP of Marketing
March 04, 2021 02:45 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sweden, March 4, 2021 -- Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, announces Eugene Feldman joining the company as VP of Marketing effective today. Feldman...
Hoylu välkomnar Eugene Feldman som VP of Marketing
March 04, 2021 02:45 ET | Hoylu AB
Sverige, Stockholm 4 mars, 2021 Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, meddelade idag Eugene Feldman börjar som VP of Marketing i företaget från och med idag. Feldman...
HOYLU AB ANNOUNCES USER NUMBERS AND ARR FOR FEBRUARY 2021
March 04, 2021 02:30 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sweden, March 4, 2021 – Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, today announced user numbers and Annual Recurring Revenue (“ARR)” as of the end of February...