HOYLU AB PUBLISHES T
HOYLU AB PUBLISHES THE INTERIM REPORT FOR JANUARY - DECEMBER 2020
February 19, 2021 02:30 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sweden, February 19, 2021 The Interim Report for January - December 2020 is attached in this press release and is available on Hoylu's web site (www.hoylu.com). “We are very pleased to...
HOYLU AB PUBLICERAR
HOYLU AB PUBLICERAR DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - DECEMBER 2020
February 19, 2021 02:30 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sverige, 19 februari 2021 Delårsrapporten för januari - december 2020 bifogas detta pressmeddelande och finns tillgängligt på Hoylus hemsida (www.hoylu.com). “Vi är mycket glada att se...
America’s First Reso
America’s First Resort Destination Launches New Brand Campaign: The Original, The One, The Only, The Palm Beaches
February 16, 2021 08:08 ET | Discover The Palm Beaches
 WEST PALM BEACH, Fla., Feb. 16, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) --Editor’s Note: General destination images can be downloaded, here. View the new, long form ad here.Discover The Palm Beaches (DTPB), the...
Styrelsen i Hoylu ha
Styrelsen i Hoylu har beslutat att genomföra en private placement om cirka 28,5 miljoner kronor och en riktad nyemission om cirka 1,5 miljoner kronor villkorad av aktieägarnas godkännande
February 07, 2021 20:30 ET | Hoylu AB
Styrelsen i Hoylu AB (publ) (”Hoylu” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 juni 2020, beslutat om, och genomfört, en private placement om ca 28,5 miljoner kronor...
The Board of Directo
The Board of Directors of Hoylu resolves on a private placement of approximately SEK 28.5 million, and a directed share issue of approximately SEK 1.5 million subject to shareholders’ approval
February 07, 2021 20:30 ET | Hoylu AB
The Board of Directors in Hoylu AB (publ) (“Hoylu” or the “Company”) has today, based on the authorization granted by the Annual General Meeting on 25 June 2020, resolved, and carried out, a directed...
HOYLU AB ANNOUNCES U
HOYLU AB ANNOUNCES USER NUMBERS AND ARR FOR JANUARY 2021
February 04, 2021 02:30 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sweden, February 4, 2021 – Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, today announced user numbers and Annual Recurring Revenue (“ARR)” as of the end of...
HOYLU AB OFFENTLIGGÖ
HOYLU AB OFFENTLIGGÖR ANTAL ANVÄNDARE OCH ARR FÖR JANUARI 2021
February 04, 2021 02:30 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sverige, 4 februari 2021 – Hoylu, ledande inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, presenterade idag antal användare och Årliga återkommande intäkter (ARR) från och med...
HOYLU AB ANNOUNCES P
HOYLU AB ANNOUNCES PRELIMINARY NUMBERS FOR Q4, 2020
January 08, 2021 02:45 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sweden, January 8, 2021 – Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, today announced preliminary numbers for Q4, 2020. Annual Recurring Revenues (ARR)...
HOYLU AB PUBLICERAR
HOYLU AB PUBLICERAR PRELIMINÄRA SIFFROR FÖR Q4, 2020
January 08, 2021 02:45 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sverige, Januari 8, 2021 – Hoylu en ledande aktör inom visuella samarbetslösningar för distribuerade team, presenterar idag siffror för det fjärde kvartalet (Q4), 2020. Årligt...
HOYLU AB: HOYLU WORK
HOYLU AB: HOYLU WORKSPACES NOW PROVIDES TEMPLATES
September 17, 2020 02:45 ET | Hoylu AB
Stockholm, Sweden, September 17, 2020 – Hoylu, a leader in visual collaboration solutions for distributed teams, announced today the immediate addition of a template library to Hoylu workspaces for...