Aino Health AB (publ
Aino Health AB (publ): Aino Health delårsrapport juli - september 2019
October 29, 2019 03:30 ET | Aino Health AB (publ)
 2019-10-29 - Affärsmodellen ger resultat, kraftig ökning av omsättning, förbättrat resultat,  Juli – September 2019 Omsättningen ökade med 36 procent till 6 144 (4 515) TSEK*Resultatet efter...
Aino Health AB (publ
Aino Health AB (publ): Aino Health interim report July-September 2019
October 29, 2019 03:30 ET | Aino Health AB (publ)
 29 October 2019 This document in English is a translation of the original in Swedish. In case of any discrepancy, the Swedish original will prevail. - The business model is yielding...
Aino Health AB (publ
Aino Health AB (publ): Aino Health signs cooperation agreement with Monetra Oulu Oy
September 30, 2019 02:15 ET | Aino Health AB (publ)
Aino Health and Monetra Oulu Oy have signed a cooperation agreement in Finland where Monetra Oulu Oy will sell all of Aino’s services and connected implementation services. This cooperation supports...
Aino Health AB (publ
Aino Health AB (publ): Aino Health tecknar samarbetsavtal med Monetra Oulu Oy
September 30, 2019 02:15 ET | Aino Health AB (publ)
Aino Health och Monetra Oulu Oy har tecknat ett samarbetsavtal i Finland där Monetra Oulu Oy kommer att sälja Ainos plattform och tillhörande implementationstjänster. Samarbetet stödjer Ainos...
Aino Health AB (publ
Aino Health AB (publ): Minskad sjukfrånvaro hos Botkyrka kommun med Aino Health
August 19, 2019 02:20 ET | Aino Health AB (publ)
Aino Health driftsatte sin SaaS-lösning HealthManager som en del av Botkyrka kommuns satsning ”Arbetsmiljö och hälsa i fokus” i september 2018. Målet med satsningen är att minska sjukfrånvaron, skapa...
Aino Health AB (publ
Aino Health AB (publ): Decreased sick leave at Botkyrka Municipality with Aino Health
August 19, 2019 02:20 ET | Aino Health AB (publ)
Aino Health implemented its SaaS solution HealthManager as a part of Botkyrka Municipality’s initiative “Focus work environment and health”, which started in September 2018. The goal of the initiative...
Aino Health interim
Aino Health interim report January-June 2019
August 12, 2019 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
12 August 2019 Aino Health interim report January-June 2019- Increased net sales, improved profit, net sales and cash flow, the business model is showing results April–June 2019• Net sales...
Aino Health delårsra
Aino Health delårsrapport januari-juni 2019
August 12, 2019 02:30 ET | Aino Health AB (publ)
2019-08-12 Aino Health delårsrapport januari - juni 2019- Ökad omsättning, förbättrat resultat, omsättning och kassaflöde, affärsmodellen ger resultat April – Juni 2019• Omsättningen ökade med...