Apranga APB annual report 2021
April 28, 2022 07:44 ET | Apranga
Presented are Apranga APB annual Consolidated and Company‘s financial statements for the year 2021 (audited annual financial statements, annual report, auditor‘s report and confirmation of the...
APB „Apranga“ 2021 m. metinė informacija
April 28, 2022 07:44 ET | APB "Apranga"
Pateikiamas APB "Apranga" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2022 m. balandžio 28 dieną patvirtintas 2021 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (audituotos metinės...
Resolutions of the Annual General Meeting of Apranga APB shareholders
April 28, 2022 07:39 ET | Apranga
The Annual General Meeting of APRANGA APB (hereinafter “Company”) shareholders held on 28 April 2022 has resolved the following: 1.   Consolidated annual report on the activities of the Company...
APB „Apranga“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai
April 28, 2022 07:39 ET | APB "Apranga"
2022 m. balandžio 28 d. įvykęs APB „Apranga“ (toliau - Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė: 1.   Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas apie 2021 m. veiklą. ...
Correction: Draft resolutions of the Annual General Meeting of APB APRANGA shareholders to be held on April 28th, 2022
April 13, 2022 03:01 ET | Apranga
Correction of „Annex No. 1. Annual reports 2021“ published on 05.04.2022, which was extracted and now published as 3 separate files, including the annual report in new ESEF zip file and, in addition,...
Correction: APB „APRANGA“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2022 m. balandžio 28 d. sprendimų projektai
April 13, 2022 03:01 ET | APB "Apranga"
Patikslinimas: pakoreguotas 2022-04-05 skelbtas „Priedas Nr. 1. Metinės ataskaitos 2021“, kuris buvo išskleistas ir dabar skelbiamas 3 atskirais failais, tame tarpe metinės ataskaitos naujuoju ESEF...
Draft resolutions of the Annual General Meeting of APB APRANGA shareholders to be held on April 28th, 2022
April 05, 2022 12:05 ET | Apranga
Draft agenda and draft resolutions for the Annual General Meeting of APB APRANGA (hereinafter “Company”) shareholders to be held on April 28th, 2022 proposed by the Board of the Company: ...
APB „APRANGA“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo šaukiamo 2022 m. balandžio 28 d. sprendimų projektai
April 05, 2022 12:05 ET | APB "Apranga"
APB „APRANGA“ (toliau - Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvyksiančio 2022 m. balandžio 28 d., darbotvarkė ir sprendimų projektai, kuriuos pasiūlė Bendrovės valdyba: ...
Notice of the Annual General Meeting of APB “APRANGA” shareholders
April 05, 2022 11:44 ET | Apranga
By the initiative and the decision of the Board of APB “APRANGA” the annual general meeting (hereinafter referred to as the Meeting) of APB “APRANGA” (legal entity code 121933274, registered at...
Pranešimas apie APB „APRANGA“ šaukiamą eilinį visuotinį akcininkų susirinkimą
April 05, 2022 11:44 ET | APB "Apranga"
APB „APRANGA“ valdybos iniciatyva ir sprendimu 2022 m. balandžio 28 d. 11 val. šaukiamas APB „APRANGA“ (juridinio asmens kodas 121933274, buveinės adresas: Ukmergės g. 362, Vilnius, toliau –...