„Aprangos“ grupės 2020 m. 9 mėnesių tarpinė informacija
October 29, 2020 10:00 ET | APB "Apranga"
„Aprangos“ grupės (toliau - Grupė) tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) per 2020 m. 9 mėnesius sudarė 150,5 mln. eurų, arba 14,2% mažiau, nei atitinkamu praeitų metų laikotarpiu. Grupės...
Apranga Group interim information for the 9 months of 2020
October 29, 2020 10:00 ET | Apranga
The retail turnover (including VAT) of Apranga Group was EUR 150.5 million in 9 months 2020 or by 14.2% less than in 2019. The unaudited consolidated profit before income tax of Apranga Group amounted...
„Aprangos“ grupės 2020 m. šešių mėnesių tarpinė informacija
July 30, 2020 10:52 ET | APB "Apranga"
„Aprangos“ grupės (toliau - Grupė) tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2020 m. I-ą pusmetį sudarė 86,7 mln. eurų, arba 20,2% mažiau, nei atitinkamu praeitų metų laikotarpiu. Grupės neaudituotas...
Apranga Group interim information for the six months of 2020
July 30, 2020 10:52 ET | Apranga
The retail turnover (including VAT) of Apranga Group was EUR 86.7 million in 1st half 2020 or by 20.2% less than in 2019. The unaudited consolidated loss before income tax of Apranga Group amounted to...
APB "Apranga" 2019 m. metinė informacija
April 30, 2020 05:47 ET | APB "Apranga"
Pateikiamas APB "Apranga" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo 2020 m. balandžio 30 dieną patvirtintas 2019 m. konsoliduotų ir bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinys (audituotos metinės...
Apranga APB annual information 2019
April 30, 2020 05:47 ET | Apranga
Presented are Apranga APB annual Consolidated and Company‘s financial statements for the year 2019 (audited annual financial statements together with auditor‘s report, annual report, confirmation of...
„Aprangos” grupės 2020 m. 3 mėnesių tarpinė informacija
April 28, 2020 10:11 ET | APB "Apranga"
2020 m. I-ą ketvirtį „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 45,8 mln. eurų, arba 7,9% mažiau, nei 2019 m. I-ą ketvirtį. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu...
Apranga Group interim report for three months of 2020
April 28, 2020 10:11 ET | Apranga
The retail turnover (including VAT) of Apranga Group reached EUR 45.8 million in 1st quarter 2020 or by 7.9% less than in 2019. Based on the Government act regarding quarantine declaration, since...
„Aprangos” grupės 2019 m. 12 mėnesių tarpinė informacija
February 27, 2020 02:58 ET | APB "Apranga"
„Aprangos“ grupės neaudituotas konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą per 2019 m. 12 mėnesių sudarė 10,8 mln. eurų, kai 2018 m. atitinkamu laikotarpiu pelnas siekė 9,3 mln. eurų, t.y. išaugo 16%....
Apranga Group interim information for 12 months of 2019
February 27, 2020 02:58 ET | Apranga
The unaudited consolidated profit before income tax of Apranga Group amounted to EUR 10.8 million for 12 months of 2019, while Apranga Group has made the profit of EUR 9.3 million in the same period...